11 december 2003

BUDGET 2004 I DJUP OBALANS POLIS UTE FÅR TA SMÄLLARNA

”Vi får inte skörda frukterna av att vi under en följd av år tagit vårt ekonomiska ansvar och medverkat till att slimma organisationen ner till den punkt där det inte längre finns något att ta av”, säger Lars Ericson, ordförande i polisfacket i länet, i en djupt bekymrad kommentar till den budget som just klubbats i polisstyrelsen på måndagseftermiddagen. ”Jag hoppas RPS och regeringen förstår allvaret i situationen!”

”Det blir polisen på gatan som får ta smällarna för det här”, fortsätter Lars. ”Det är hon och han som helt orättvist möter den missnöjda och förbannade allmänhetens kritik mot en polis som inte längre kan leverera ens i enlighet med de mest grundläggande krav medborgarna kan ställa. Vi lever på kanten av en avgrund under 2004. Det är oerhört mycket oklarheter i budgeten. Vill det sig illa kan det mot slutet av året saknas pengar till det allra nödvändigaste. De små ljusglimtar som finns är minskade SPÅ-avgifter (pensionskostnader) och ett vagt hopp om kompensation för den stora januarikommenderingen. Vi får 100 miljkr i anslagskredit men att låna med återbetalningsskyldighet till ett konkursbo kan knappast betecknas som en ljusglimt.”

Polisstyrelsen i Stockholms län har alltså i sammanträde på måndagseftermiddagen beslutat om budgeten och verksamhetsplanen för år 2004. Majoriteten argumenterar utförligt för sitt beslut.  ”Vi är starkt kritiska till den budgetram som tilldelats Stockholm. Utan extra anslag kommer stockholmspolisen inte heller nästa år att utgöra ett tillräckligt starkt hot mot brottsligheten för att göra människorna tryggare”, skriver majoriteten i polisstyrelsen som formades av moderater, folkpartister och kristdemokrater. De vill att underskottet ska avskrivas och att myndigheten får ersättning för regeringskonferensen i januari som beräknas kosta 45,9 miljkr. Dessutom vill de ha ett extra anslag på 100 miljkr för nyanställning av personal – både poliser och civilanställda – och för inköp av ny modern och effektiv polisutrustning. Nyrekryteringen ska intensifieras. Den tioprocentiga besparingen på lokaler återremitteras till myndigheten. Polisstyrelsen vill se en konsekvensbeskrivning särskilt avseende närpolisstationer innan man fattar beslut i den frågan. Mot besluten på de här punkterna reserverade sig s, v och mp.

Hela majoritetens argumentation kring det som beskrivs som ”regeringens svältkur för polisen” finns nu under "Notiser".

Polisfacket räddade ytterligare 700000 kr till utbildningen i de förhandlingar som föregick budgetbeslutet.

Vid en pris- och löneomräkning fick myndigheten en extra tilldelning på 45 miljkr. Av Thomas ”vi har aldrig förut satsat så mycket på polisen” Bodströms extrapengar fick vi 34 miljkr. Det är precis en hundradel av vår budget på 3445 miljkr. Man kan riktigt känna tacksamhetens vågor från poliserna på gatan strömma mot justitiedepartementet.

I en notis har Blåljus.nu försökt förklara hur och varför distrikt och avdelningar gynnats respektive drabbats vid revideringen av budgeten. Se ”Detaljer i budgeten”.

---------------------------------

Silja Europa är planerad som inkvartering för poliserna i kommenderingen vid regeringens internationella folkmordskonferens i januari. På fartyget ingår samtliga måltider för länets poliser. Flertalet i kommenderingen tjänstgör enligt modellen tretton timmars arbete, fem timmars jour och sex timmars vila. Det innebär tvåskift.

På fredagseftermiddagen slöts det länge emotsedda avtalet mellan myndigheten och polisfacket om arbetsförhållanden och ersättningar i samband med januarikommenderingen. I den här texten återges avtalet översiktligt. Den som vill läsa paragraferna noga bör kika på notisen där avtalet återges i sin helhet.

Kritik mot avtalet kommer redan:

”Avtalet för januarikommenderingen ger 8000:- för fyra dagar. För detta skall pappa "resa" bort 4 dygn och lämna ansvaret för hem och familj till hustrun. Han skall arbeta 13 timmar och ev. 5 timmar ytterligare efter detta. Vidare skall han klämmas in i en båthytt med 2 andra och deras skrymmande kryssningsbagage”, skriver Johan från utryckningen på Södermalm i en insändare som han sarkastiskt avslutar med ”Tack för almanackan”.

Lars Ericson, ordförande i länets polisfack, svarar Johan och förklarar fackets ställningstagande.

I en ny insändare skriver Johan bl a:

Självklart inser jag också att det ligger i allas intresse att upprätthålla ett något så när gott förhållande arbetstagare/arbetsgivare så att parterna möts där bägge är åtminstone lite nöjda. I detta fallet tror jag dock att arbetsgivaren har fått igenom sitt bästa avtal hittills och jag tillsammans med de andra får hålla tillgodo med ett packe värmeljus på IKEA".

Länspolismästaren bjuds in innanför hemmets väggar och får döma om mamma eller pappa ska jobba under januarikommenderingen, föreslår Peter Frisell i en ny insändare.

För kommenderingens fyra ”skarpa dagar” d v s poliserna inkvarterade på fartyget och delegaternas ankomst/avresa och mötesdagar erbjuder myndigheten aktivt deltagande poliser 8000 kr där det ingår ekonomisk kompensation för den förmånsbeskattning man kommer att få för den mat som tillhandahålls av myndigheten. Inget traktamente utgår för poliser som kommer från Stockholms län.

Både polisfacket och arbetsgivaren betonar att ersättningen inte blir bindande för framtida kommenderingar. I de 8000 ingår alla ersättningar utom OB som genomsnittligt kan beräknas utgå med 1300 – 1400 kr per polis.

För de som är inkommenderade från övriga landet utgår ersättning med 7400:- Utöver detta får dessa polismän traktamente, med normalt avdrag för fri mat.

Före de fyra ”skarpa” dagarna ordnas två utbildningsdagar med nio timmars tjänst vardera. Efter dem kan en sjunde dag tillkomma för delar av kommenderingen om några delegater stannar i Stockholm för överläggningar.

Utgångspunkten för myndigheten är en lugn kommendering där man satsar mycket hårt på arbetsmiljön. Enkelt uttryckt menar arbetsgivaren att man vill att det ska bli den bästa kommenderingen någonsin.

Inkvarteringen på Silja Europa kommer att variera från enkelhytt till delade hytter.

För trafikpoliser och piketer gäller en särskild konstruktion där man är ute i verksamhet sexton timmar, vid två tillfällen. Av dessa ska fem timmar vara s k återhämtningstid som tillbringas inomhus med möjlighet att lätta på klädsel och utrustning.

Inom polisfacket har inställningen varit mycket kluven till budet. Efter ett långt styrelsemöte och en konferens med ordförandena i polisföreningarna enades man till sist om att säga ett ”försiktigt negativt ja” till arbetsgivarens bud. Man är alltså inte nöjd men tvingas motvilligt acceptera att det med största sannolikhet inte skulle gå att komma längre.

---------------------------------

Volontärer vid polisen i Stockholms län fick tummen ner av Blåljus läsare. Av 134 röstande var det 73 procent som tyckte det var en dålig idé att införa volontärer. 27 procent stödde tanken.

---------------------------------

Vad finns i medierna av särskilt intresse för poliser? Du behöver inte surfa runt bland en lång rad sajter för att ta reda på det. Blåljus.nu gör jobbet åt dig på avdelningen ”Aktuella artiklar av intresse” under rubriken ”Länkar” på den grå linjen ovan. Använd Blåljus.nu för att kolla vad som är på gång!

---------------------------------

NU ÄR DET FULL FART

PÅ BLÅLJUS INSÄNDARAVD

SLÄNG IN DIN BRANDFACKLA!

Justitieminister Thomas Bodström får sig en skopa ovett av en insändarförfattare som menar att polisens högste chef är arrogant och bluffar – och kommer undan med det hela tiden eftersom journalisterna inte vågar sig på den som sitter trygg i maktens centrum.

HAR LEIF GW PERSSON RÄTT I SIN SENASTE KRITIK I SVT?

Läser vi Anders Bergstedt senaste insändare tycks det förhålla sig så .

RIKSPOLISCHEF REKOMMENDERAS RÄNNSTENS-REPRESENTATION:

En snygg rad med fyra ”R”. Men det blev inte helt rätt. Insändaren siktar på överdirektören. Roger Blidmo svarar och betvivlar att den nuvarande ledningen har den rätta utstrålningen. Han har ett annat förslag.

Debatten om civilanställda på LKC flammar upp igen under insändaravdelningen "Synen på civilanställda". Klarar en briljant hjärnkirurg det grova rånet, undrar nu en insändarförfattare.

En annan skriver under huvudrubriken ”Synen på civilanställda” att om han får bra service spelar det inte så stor roll vem som ger den:

”Jag som ordningspolis vill ha SERVICE av dem som ska hjälpa mig så att jag kan ge service till dem som jag ska hjälpa...Så snurrar hjulet på vidare in i framtiden”.

Signaturen ”SthlmsPA” tar åter upp debatten om vem som kan bli polis idag och skriver under huvudrubriken ”Är du gay” bl a:”Nä, man får nog råda sina polare som vill bli poliser att antingen byta kön, sexuell läggning eller helt enkelt byta religion.”

Peter Sparf har haft vänligheten att skicka över en länk där man kan läsa allt om det kommande radiosystemet RAKEL. Tack, Peter. Intresserade läsare kan kolla bland länkar.

---------------------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD 031211 kl 0015.