15 november 2019

Civilanställda vill få använda polisvapnet

Nej, vi snackar inte om Sig Sauer eller teleskopbatong (än), utan det handlar om den heraldiska symbolen för svensk polis. Det är STs tidning Publikt som berättar om planerna, som enligt tidningen bemötts med ett positivt intresse av en chef på Polismyndighetens HR-avdelning.
Nej, vi snackar inte om Sig Sauer eller teleskopbatong (än), utan det handlar om den heraldiska symbolen för svensk polis. Det är STs tidning Publikt som berättar om planerna, som enligt tidningen bemötts med ett positivt intresse av en chef på Polismyndighetens HR-avdelning.

Tidningen berättar att sedan ett par år tillbaka driver ST frågan om att civilanställda ska kunna få ha den logga som poliser har på ärmen på sin uniform även på sina uniformer.
 
– Om du står på gränsen eller sitter i passluckan representerar du myndigheten lika mycket som en polis gör. Men vi har inte myndighetens märke utan bara det lilla riksvapnet som även används av andra svenska myndigheter, säger Tomas Kihlbert, styrelseledamot för ST inom Polisen till tidningen Publikt.
 
Bild borttagen.ST inom Polisen har i ett brev till Rikspolischefen framfört att den symbol som myndighetens anställda med polisutbildning har på uniformsärmen, som har texten "Polis" ovanför riksvapnet, borde användas även på civilanställdas uniformer. ST menar att den symbolen är mer betecknande för polismyndigheten, än de civilanställdas symbol lilla riksvapnet, som ju även andra statsanställda kan använda. ST menar att även om det är betydligt färre civilanställda inom myndigheten som bär uniform, är det en form av särbehandling att dessa inte bär polis-loggan. Han menar att den förklarande texten (Polis, Civil, Receptionist e d) räcker för att skilja kategorierna anställda åt.
 
ST menar att frågan har förhalats av arbetsgivaren, något som HR-chefen förnekar.
 
– Först måste vi göra en analys över hur det tydligt ska framgå om man är civil tjänsteman eller om man är polis. Det viktiga är att det inte finns någon sammanblandningsrisk för allmänheten, och för anställda inom myndigheten, säger han till Publikt. Han håller med om att ordet Polis är särskiljande internt i myndigheten, men det måste även vara tydligt för allmänheten i olika situationer. Därför är det oklart när och om en förändring kommer att ske.
 
Blåljus noterar STs intresse av att komplettera lilla riksvapnet med fasces, (spöknippen med bilor) och eklöv. När det gäller fasces kombinerat med eklövskransen anses den symbolisera ordningsmakten. Eklöven har ju för övrigt Polisförbundet helt nyligen tagit till sin symbol, plockade just från polisens heraldiska vapen. (nedan polismössa med polisens gamla vapen)

Bild borttagen.
Enligt Wikipedia var Fasces cum securibus ("spöknippen med [i dem instuckna] bilor") i antikens Rom symboler och redskap för liktorerna som var de högre ämbetsmännens tjänare och livvakter. Spöknippena betydelse var ursprungligen mycket reell. Liktorerna verkställde nämligen både prygel och halshuggning. Därav har det diskuterats om fasces verkligen är en lämplig myndighetssymbol för den svenska Polisen.
 
 Särskilt sedan fascister i Europa runt andra världskriget genom sina illdåd å det grövsta gav ytterligare dåligt rykte till begreppet. Polisvapnet gjordes om senast 1953, bortsett från att färgställningarna ändrats till guld, blått och rött från bara guld i mössmärket.Bild borttagen.
När förslaget till ny symbol för Polisen togs fram inför 1953 års ändring fick poliskommissarien i Stockholm, Gillis Cassel, på förekommen anledning uppdraget att snygga till symbolen, genom att försöka "gömma spöknippena i grönsakerna"...
 
Det uppdraget fick han av dåvarande polismästaren i Stockholm, Erik Ros, som egentligen bara ville ha eklöven i krans och få bort fasces helt. Men det är ju historia nu.
 
Tommy Hansson