30 november 2002

DISKUSSION ANGÅENDE LÖNEFÖRHANDLINGARNA!

Det pågår många intressanta diskussioner på forumet. Här följer en intressant diskussion angående löner, vi väljer att publicera den på förstasidan eftersom det blir tillika en information om dom pågående löneförhandlingarna till alla medlemmar!

Här följer insändaren från en anonym person.

Informationen från fack och arbetsgivare ang löneförhandlingarna som pågår? (existerar det några förhandlingar) är obefintlig. Förhandlar facket om lönerna för 2001 eller gäller förhandlingarna 2002? Av någon anledning känns det som om det är arbetsgivaren som bestämmer hur förhandlingarna skall drivas. Jag förstår att facket inte ställer några krav eftersom det är ur dessa led som många av kommande höga chefer rekryteras från facket. Då kan man inte vara allt för obekväm vid förhandlingarna. Rätta mig om jag har fel men en karriär inom myndigheten kräver att man inte uttrycker det man är vald att göra. Varför inte öka takten och pressa arbetsgivaren något mer. Nu händer ingenting. Vi medlemmar betalar omk 6000:-/år till facket. Det är för de flesta en stor summa. I denna summa ingår i och för sig försäkringar men denna summa är ganska försumbar.

Inte ens vår representant hos oss kan informera om förhandlingarna. Varför "mörkas det".Jag är ingen förhandlare men tycker i alla fall att facket kunde agera mer bestämt och informera mer om vad som händer. Vi kommer som vanligt gå miste om ett retroaktiv belopp.

Avslutningsvis vill jag även nämna att vid alla dessa omorganisationer som jag upplevt,  (Nya chefer måste förändra någonting, oavsett om det fungerar eller inte), har det sagt att organisationen skall göras flackare. Har det blivit så? Det har väl aldrig funnits så många pme, intendenter och kommissarier som det finns fn. Myndigheten finner hela tiden orsaker att bilda nya avdelningar och då måste det naturligtvis vara väl betalda chefer också. Då råder av någon anledning ingen brist på pengar. Snart sitter det bara polismästare i kv Kronoberg. Byråkrater som inte vet hur vårt arbete fungerar i verkligheten.

Någon måste ta tag i det hela och markera hur det fungerar i verkligheten. Det lär man sig inte om man bara umgås med likasinnade.

Bort med svågerpolitiken inom myndigheten. Det är tyvärr något som det talas om bland oss längst ned på vår skala.

Tack för ordet.

HÄR FÖLJER SVAR FRÅN AVDELNINGENS ORDFÖRANDE LARS ERICSON.

Till att börja med kanske jag skall börja med att förklara vilken tidsperiod vi förhandlar om. Avtalet, den så kallade ralsen, gäller mellan den 1 april 2002 tom den 30 september 2004. Tidsperioden mellan den 1 april 2002 och den 30 juni 2003 ger enligt avtalet 3 %. Resterande period ger tom den 30 september 2004 3,3 % enligt avtalet. Alla är garanterade 600 kronor under perioden om arbetsgivaren och facket inte kommer överens om något annat. Det man bör observera är att perioden är 2 ½ år som avtalet gäller.Utöver detta finns ett utvecklingsavtal som kan generera pengar under avtalsrörelsen. Vill du veta mer kan du gå in på www.polisforbundet.se där du kan få mer information om avtalet.

Det som är lite tråkigt att läsa är din förutfattade mening om att facket inte ställer några krav. Vad grundar du dig på då du har den uppfattningen.Tyvärr är det som så, att liknande påståenden är inget som hjälper oss att få fram ett bra avtal för våra medlemmar.

Jag har förståelse för den frustration som finns ute på fältet för att det inte kommer någon information, men samtidigt hoppas jag och vädjar om förståelse för att det är svårt att gå ut med information då man är mitt uppe i förhandlingarna.

Vi har nu haft 14 möten/förhandlingar mellan arbetsgivare och fack. Jag vill säga att min uppfattning är att dessa möten går mycket bra. Med andra ord, jag tror på ett bra löneavtal under denna period.

Visst förhandlar vi i motvind då man ser på samhällsutvecklingen i stort och myndighetens ekonomi specifikt, trots detta så är det min och styrelsens absoluta uppfattning att medlemmarna skall få lön för den mödan som Ni lägger ned i myndigheten.

Vi mörkar inte som du påstår. Tyvärr är det en sanning att det är svårt att gå ut med information eftersom informationen i sig kan påverka förhandlingen negativt. Det som jag uppfattar som tråkigt är att du verkar inte ha något som helst förtroende för facket. Vi kan säkert bli mycket bättre på information och vi skall bli bättre. I detta fall så måste jag vädja till både dig och andra att ha tålamod. En inre splittring hjälper inte oss som förhandlar.

Du är rädd för att retroaktiviteten kommer att försvinna. Det är jag också. Om du tittar på de 3 procenten som avtalet ger fram till den 30 juni 2003 så är det inte speciellt mycket. Enligt avtalet skulle man kunna säga att du är garanterad 300 kronor under den första perioden per månad.  Rent krasst kan jag säga att det till jul lönen handlar om ca 2700 :- innan skatt. Om man ställer det i sin rätta proportion så är det min tro att medlemmarna hellre ser en rejäl löneförhöjning istället.

Vi har sagt att vi skall satsa på inspektörsskiktet detta avtal. Vi har inskrivet i avtalet från 1998-2000 att merparten av lönemedlen skall satsas på detta skikt. Vi kommer att fullfölja detta löfte.

Angående ditt inlägg angående omorganisationer så kan jag till stora delar hålla med dig. Dock tror jag att vi kommer att få leva med omorganisationer även i framtiden. I vissa fall tror jag att de kan vara bra om det ger den enskilde polismannen större handlingsfrihet. Jag vet inte hur länge du har arbetat inom polisen men om jag ser tillbaka så vill jag påstå att den enskilda polismannen har fått både mer inflytande och påverkansmöjlighet på sitt arbete.Till sist vill jag ta avstånd från att du påstår att du betalar 6000: -/år till facket, vilket fack då? Till polisförbundet betalar du ca 3600: -/år. Du kommer även att få ett visst skatteavdrag på denna avgift. Då ingår en olycksfallsförsäkring som gäller dig och din familj samt en sjukförsäkring där du får ersättning om du blir sjuk upptill tre månader. Om du då anser att 2400: - är försumbart dvs ca 4600: - före skatt, blir jag inte lite förvånad.  

Med vänlig hälsning

Lars Ericson

Ordförande