En rak "lönekarriär" frigör polisresurser!

INSÄNDARE från förbundsområde Birger Jarl, Citypolisen Stockholm: Inför varje lönerevision ska landets cirka 20 000 poliser ha avstämningssamtal med sin närmsta chef. Vi undrar om det kostar mer än det smakar och föreslår en effektivisering - en rak lönekarriär - som enligt vår beräkning - skulle frigöra resurser motsvarande exempelvis nästan hela  ig-verksamheten på lpo Södermalm.

En rak "lönekarriär" frigör polisresurser!

INSÄNDARE Förbundsområde Birger jarl, Citypolisen Stockholm:
I höst genomförs den sista lönerevisionen i RALS:en 2017-2020. Innan dess ska landets cirka 20 000 poliser ha haft avstämningssamtal med sin närmsta chef. Vi har räknat vad arbetsgivarens insats i dessa avstämningssamtal - i syfte att uppnå individuell lön -  kostar i kronor och ören liksom personella resurser.

Vi konstaterar att myndigheten vid varje revisionstillfälle investerar 136 022 i resurstimmar i dessa avstämningssamtal med målsättning om att införa individuell lön för alla polisanställda.

Omsatt i pengar kostar dessa avstämningssamtal 2x26,7 miljoner kronor (då denna rals innehåller två revisionstillfällen) och landar på 53,4 miljoner kronor. 

Översatt till personella årsarbetskrafter blir det 90 utredare eller 136 ingripandepoliser
- vilket nästan motsvarar lpo Södermalms hela ingripanderesurs.

Vår uträkning:

 • 20 000 poliser har ett timmeslångt avstämningssamtal med sin chef  (2 resurser)
  = 40 000 resurstimmar
 • 3 186 chefers har två dagar till förberedelse (till utbildning och kalibrering)
  = 57 348 resurstimmar.
 • troligen behöver cheferna ytterligare en dag kopplat till avstämningssamtalet*
  = 28 674 resurstimmar
 • en halvtimme för meddelande av utfall (lön)
  = 10 000 resurstimmar

Summering av den totala investeringen i avstämningssamtal och meddelande av lön:
40 000 + 57 348 + 28 674 + 10 000= 136 022 resurstimmar.

Och det är lågt räknat.

Vår beräkning utgår från en polis snittlön (dvs 32 500kr/165, och en timlön på 197 kr).
Vi har inte räknat in tidsåtgång för förberedelse, ej heller kostnaden för medverkande chef (med betydligt högre lön än 32 500kr), eller tid för eventuell diskussionen kopplat till meddelande om utfall, ej heller hr-avdelningens resursåtgång.

Polismyndigheten önskar individuell lönesättning.

Vi konstaterar att avstämningssamtalen slukar mycket tid för såväl chefer som medarbetare i "verksamhetsröret" – tid som annars skulle kunna ägnas till uppdraget att lösa brott eller till exempel insatser för en bättre arbetsmiljö. En effektivisering av löneprocessen skulle kunna frigöra ett stort antal resurstimmar.

Utifrån vår beräkning ställer vi oss frågande till myndighetens syn på vad avstämningssamtalen tillför verksamhetsnyttan respektive kostar densamma.  Inte minst hur Polismyndigheten – inför riksdagen - motiverar en ansvarsfull hantering av statliga resurser.

Tänk om vi i stället hade ett lönesystem som polisen i Tyskland. Där kan alla se sin löneutveckling hela vägen till polismästarnivån.
De särskilt duktiga, individlönen, hanterar den tyska arbetsgivaren genom att på en gång flytta två eller fler steg i lönetabellen.

Den tyska polisen kommenterar vårt svenska i-lönesystem med det klassiska citatet " die dummen Schweden" – "de dumma svenskarna".

Polisarbete är ett lagarbete och inte ett individuellt arbete.

Styrelsen Birger jarl

Årsarbetstiden för en utredare är ca 1 500 timmar och för en ingripandepolis ca 1 000 timmar, efter att frånvaro, utbildning med mera räknats bort. Skillnaden mellan utredare och ig beror på att ig-verksamheten har mer utbildning och jobbar mer "mörk tid", 3-skift.