Frågor och svar om polislöneavtalet

Polisförbundet har sammanställt frågor och svar om det nya polislöneavtalet. Det handlar både om strategin för högre polislöner och om vilka överväganden förbundet gjort i förhandlingarna. Och om hur det nya avtalet om möjlighet att ta ut pensionspengar som lön slår.

Polisförbundet har sammanställt frågor och svar om det nya polislöneavtalet. Det handlar både om strategin för högre polislöner och om vilka överväganden förbundet gjort i förhandlingarna. Och om hur det nya avtalet om möjlighet att ta ut pensionspengar som lön slår.

 

Vad innebär avtalet?

 

-         Avtalet är värt 2,45 procent. Siffrorna måste ses i jämförelse med övriga arbetsmarknaden. Där måste vi alltid ligga högre än snittet för att få upp polislönerna. Arbetsmarknadens riktmärke är 2,2 procent.

 

-         Sex-årssatsningen fortsätter. Det innebär att de med lägsta löner i snitt får mer än tre gånger riktmärket på arbetsmarknaden.

 

-         Det blir ett särskilt fokus på de medlemmar som har många års erfarenhet och fått stå tillbaka i sin löneutveckling. Tydliga direktiv till de lokala förhandlingarna om att satsa på den gruppen kommer att arbetas fram.

 

-         Satsningen på de 14 utsatta områdena fullföljs så att även de som inte varit anställda där vid förra revisionen får motsvarande lönehöjningar. Den satsningen kommer även att gälla för framtida rekryteringar till dessa områden. Satsningen sker utöver revisionen.

 

-         Om du misstänks för brott ska du behålla dina villkor även under den tid då du är omplacerad från natt till dag. Detta har vi länge önskat, eftersom det ingår i jobbet som polis att du kan bli anmäld på felaktiga grunder.

 

-         När du jobbar på helger ska du tjäna mer. Fredagskvällar 19.00–22.00 ska ge ob-ersättning och vid storhelger höjs ersättningen (100 kronor i timmen kl. 12.00 – 12.00 (lunch till lunch) på julafton, midsommarafton och nyårsafton). Höjningen av Ob-tillägget är dock villkorat och blir bara av om alla regioner kommer överens i de kommande löneförhandlingarna.

 

-         Möjligheten att ta ut sin föräldralön utökas. Tidigare har man kunnat ta ut föräldralön fram till dess att barnet är två år. Nu höjs den gränsen till att man kan ta ut föräldralön fram till dess att barnet är fyra år.

 

  • När blir min nya lön klar?

-         Din nya lön ska nu förhandlas på din region. För att motivera att alla gör ett bra jobb i löneförhandlingarna har vi lagt in en morot i avtalet. Om alla regionala fack och arbetsgivare kommer överens om lönerna får vi automatiskt igenom höjt ob-tillägg och ett logitillägg.

 

  • Varför har Polisförbundet tecknat detta avtal?

-         Avtalet är en del av en långsiktig plan. Första steget var att höja lägstalönerna, sedan att få upp lönerna för de lägst betalda som jobbat minst sex år. Den satsningen fullföljer vi nu, i kombination med tydliga direktiv till de regionala förhandlingarna om att höjda löner att de äldre och mer erfarna ska prioriteras.
 

-         MEN detta löser inte problemen med polisbristen och frustrationen mot låga löner inom kåren. Vi kommer att få se fortsatta avhopp av erfarna poliser och att för få söker sig till yrket.

 

-         För en verklig uppvärdering av polisyrket krävs att regeringen avsätter mer pengar till polisen. Ett tydligt resurstillskott måste ske redan i vårbudgeten.

 

Varför säger ni ja till avtalet om det inte möter medlemmarnas förväntningar?

 

Det här avtalet är del av en långsiktig strategi. Sämsta sättet att få högre löner är att säga nej till löneökningar. Vi måste ta varje tillfälle i akt att höja lönerna för medlemmarna. Även om det inte möter medlemmarnas förväntningar här och nu räcker det ändå till att 1 200 av våra medlemmar får löneökningar med i snitt ca 9% för den gruppen.

Till det får vi bakåt lägga de 1 700 medlemmar som fick motsvarande ökning i förra revisionen och de ca 1100 medlemmar som, med stöd av våra löneöverenskommelser, fått löneökningar mellan revisionerna på i snitt 3300kr. Tittar vi ännu lite längre bakåt har vi också fått upp grundlönen med 17% från 21 300 till ca 25 000. Det räcker inte för att möta medlemmarnas frustration och förväntningar, men det är steg i rätt riktning.
 

  • Vilka försämringar lyckades ni styra av banan i förhandlingarna?

-         Arbetsgivaren hade exempelvis yrkat på vad vi kallar negativa incitament vid semesteruttag under sommaren. Deras förslag gick ut på att de som valde att ta ut sin semester under sommaren skulle få färre semesterdagar än de som tog ut semestern under annan tidpunkt. Det yrkandet fick vi bort från förhandlingsbordet.

  • Var det en enig styrelse som tog beslutet om avtalet?
    Nej, beslutet togs av en oenig styrelse med två reservationer

I de senaste löneförhandlingarna föreslog arbetsgivaren att var och en ska få välja om de vill ha en del av pensionspengarna direkt i lönekuvertet.

Då detta väckt frågor vill Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson reda ut begreppen.

 

Vad handlar det om?

-          Kåpan Extra är ett påslag på lönen som går till pension: 4,6 procent beräknat på din fasta månadslön. Polisförbundet förhandlade fram detta 2008 för att poliser ska kunna gå tidigare i pension efter att ha jobbat hårt i ett slitsamt yrke. Men nu öppnas för dem som vill att ta ut dessa pengar direkt på lönen.

 

Hur funkar det?

-          Om du väljer att för en viss period istället ta ut avsättningen som lön, kommer den summan att läggas på din bruttolön. Om din månadslön är 25 000 kronor får du ett lönetillägg på 1150 kronor före skatt.

 

Räknas dessa pengar in i min lön i framtida förhandlingar?

-          Nej, om du växlar in Kåpan Extra till lön, kommer den att särskiljas från din grundlön på samma sätt som övriga tillägg.

 

Ska jag ska bekosta mina löneökningar genom att avstå min tjänstepension?

-          Nej, lönerevisionerna påverkas inte och den vanliga tjänstepensionen ligger kvar. Precis som andra statsanställda har du i grunden en tjänstepension på 4,5 procent av lönen och därutöver ytterligare avsättningar beroende på ålder. Plus dessa extra 4,6 procent, som nu går att omvandla till lön. Det här är extra pengar till pension som Polisförbundet förhandlat fram utöver den vanliga tjänstepensionen.

 

Drabbar detta pensionen för yngre poliser?

-          Det blir mycket pengar, så visst minskar de ekonomiska förutsättningarna att gå tidigare i pension om du tar ut pengarna nu. Men oavsett hur du väljer här har du fortfarande ett ovanligt bra pensionsavtal jämfört med övriga arbetsmarknaden

 

Drabbar detta pensionen för yngre poliser?

-          Det blir mycket pengar, så visst minskar de ekonomiska förutsättningarna att gå tidigare i pension om du tar ut pengarna nu. Men oavsett hur du väljer här har du fortfarande ett ovanligt bra pensionsavtal jämfört med övriga arbetsmarknaden. Det gäller både äldre och yngre poliser. Alla har i grunden 4,5 procent (Kåpan) plus dessa extra 4,6 procent (Kåpan Extra).

 

-          Är du född 1988 eller senare har du ytterligare 1,5 procent som vi förhandlade fram förra året (Ålderspension Flex, PA16 avd 1).

 

-          Är du född 1987 eller tidigare har du istället för dessa förutbestämda 1,5 procent ytterligare del av tjänstepensionen som beräknas på din slutlön om den hamnar över en viss nivå (förmånsbestämd pension, PA16 avd 2). Det är en bra deal för dig som kommer upp i en hög slutlön då du garanteras cirka 60% av din slutlön i pension.

 

Vad ska jag med facket till om det är upp till mig själv att välja?

-          Utan facket hade den här ersättningen inte funnits. Vi månar om din pension, men vill du hellre ha pengarna nu ska du kunna välja det. Det finns också andra saker du kan välja. Vill du spara mer till pensionen kan du omvandla sparade semesterdagar och överskjutande tid till pension, oberoende av detta.

Information från Polisförbundet.