18 november 2003

GÄRNA VOLONTÄRER MEN INTE PÅ POLISSTATIONEN

- Polisfacket ser positivt på volontärer inom polisen, säger ordföranden Lars Ericson. Men de måste i så fall få en roll som gör att vi inte riskerar allmänhetens förtroende. Jag kan mycket väl tänka mig att volontärer kan hjälpa till med till exempel en sådan uppgift som att meddela dödsfall. Där kan vi också ha stor nytta av olika etniska grupper som kan hjälpa oss att möta andra kulturer än den svenska i sådana svåra stunder. Men jag är tveksam till volontärer på polisstationen, fortsätter Lars. Jag är säker på att när allmänheten kommer till polisstationen så väntar man sig polisiär kompetens, man väntar sig helt enkelt myndighetsutövning i en positiv bemärkelse. Jag är övertygad om att allmänheten skulle ha mycket svårt att svälja ett mellanting av något slag på polisstationen. Men – som sagt – polisfacket är gärna med och diskuterar volontärer i vissa avgränsade roller.

---------------------------------

”STATSPOLISEN kommer att utöka sin fordonspark med en helikopter om statspolisintendentens skrivelse till regeringen får ett positivt bemötande”.

Så står den 19 nov 1963  i VIA – Våra Interna Aktualiteter – ett stencilerat blad som spreds över hela den dåvarande myndigheten som ju fanns innanför Stockholms stads gränser. På insändaravdelningen pågår just en ny upplaga av den mångtusenåriga diskussionen om det var bättre för – vilket red. i och för sig förnekar. Debatten inspirerade red. att gå till hävderna och kolla. Om det roar er – bästa läsekrets – fortsätter vi ett tag och ser vad det kan ge. Åren är 1963, 1973, 1983 och 1993.

1963

meddelade VIA också att konditionen hos polismännen kunde testas på ergometercyklar som på prov ställts ut på 2:a (Maria) och 4:de (Klara) vaktdistrikten samt på RP (radiopolisen). Försiktigtvis meddelades inga resultat.

1973

hittade två poliser Bergermark och Lönnroth från Klara en vilsen finne på stan. Han hade kommit ifrån en grupp landsmän och det enda han visste var att de åkte i en brun buss. Poliserna tog sig den tid det tog att hitta en brun buss i stan. När de fick napp vid ett museum visade det sig att ingen saknat den förlorade.

1983

får vi veta att Polisens fotboll äntligen ska starta en damfotbollslag. Juno Svensson på godset tog initiativet. Samma VIA konstaterar bittert att Polisen förlorade i bandy mot IFK Stockholm till följd av ”ett missat straffslag och ett allmänt schabbligt spel”. Inget kul att komma till utsättning för de spelarna.

1993

berättade VIA så den 19 nov att Svenska Polisförbundets Stockholms– och länsavdelningar hållit gemensam stämma. Där hade tillsatts en interimsstyrelse för att bereda fackliga förändringar som kunde bli aktuella i polisutredningens kölvatten. Kriminalpolisföreningen höll höstmöte och där informerade Olof Egerstedt om förslaget till ny organisation för polisen i länet.

---------------------------------

STEN HECKSCHER GRIPER IN I POLISBEVAKNINGEN

VID REGERINGENS INTERNATIONELLA KONFERENS I  VÅR

Polisfacket i Stockholms län och polisledningen har avslutat sin förhandling om polisinsatsen i januari i oenighet. Det är alltså tillbaka till ruta ett när det gäller regeringens stora internationella konferens. I nuläget gäller för polisen de normala avtalen för t ex arbetstid, övertid och annat. Och det går lätt att räkna ut att med de avtalen räcker inte poliserna i länet till för att skapa trygga och rimliga villkor för konferensen.

Polisfacket ville göra det hela enkelt och föreslog en helhetslösning i form av generell ersättning för alla avvikelser från avtal. Den skulle också inkludera ersättningar som t ex OB (obekväm arbetstid). Ledningen la ett motbud med orimliga arbetstider (tretton timmars arbete, fem timmar jour och sex timmar vila). Det skulle ersättas med 1000 kr per dygn vilket framstår som ett rent skambud. I dagsläget ser det dystert ut för skyddet kring regeringskonferensen. Sten Heckscher går in och tar det övergripande ansvaret för polisinsatsen kring regeringens folkmordskonferens i Stockholm. Med detta tar Sten Heckscher det steg som många kritiker menar att han borde tagit i god tid före det som utvecklades till Göteborgskravallerna.

De av Blåljus läsare som har en åsikt i frågan tror inte mycket på rikspolischefens ingripande i januarikommenderingen. Av 37 svarande var 38 procent positiva och 62 procent negativa.

---------------------------------

Vad finns i medierna av särskilt intresse för poliser? Du behöver inte surfa runt bland en lång rad sajter för att ta reda på det. Blåljus.nu gör jobbet åt dig på avdelningen ”Aktuella artiklar av intresse” under rubriken ”Länkar” på den grå linjen ovan. Använd Blåljus.nu för att kolla vad som är på gång!

---------------------------------

NU ÄR DET FULL FART

PÅ BLÅLJUS INSÄNDARAVD

SLÄNG IN DIN BRANDFACKLA!

NYTT UTBROTT PÅ TEMAT: Hur gick det i verkligheten:

En vice rikspolischef tillvitas följande uttalande:

”Med de här nya PC:na som är på gång och den nya programvaran som snart finns, samt två poliser av det rätta virket, så kan dessa två man rensa Fisksätra på ett halvår”.

Hur gick det?

HAR POLISERNA BLIVIT RÄDDARE OCH VEKARE?

Det undrar författaren till en ny insändare.

OCH FÅR SNABBT SVAR PÅ TAL!

---------------------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD 031118 kl 0045.