Hur många fler poliser?

Rikspolischef Dan Eliasson har ju berättat om sin begäran om pengar, poliser och andra polisanställda, vilket Blåljus och andra berömt honom för. Men nu kommer det fram vad begäran skall grunda sig på, vilket leder till ett antal besvärliga frågor...
Rikspolischef Dan Eliasson har ju berättat om sin begäran om pengar, poliser och andra polisanställda, vilket Blåljus och andra berömt honom för. Men nu kommer det fram vad begäran skall grunda sig på, vilket leder till ett antal besvärliga frågor...

Polisen.se
anges att beräkningen av behovet av poliser i Sverige, som skall klara av terror, utmaningar på grund av utanförskap, asylboenden, andra motsättningar och den alldesles vanliga grova och mindre grova brottsligheten, grundar sig på en faktor: Asylinvandringen mellan åren 2017-2019. Så här ser formeln ut:

1. Färre än 50 000 asylsökande.

Kräver åtminstone 1 500 fler poliser, 1 000 fler civilanställda och kräver ökade anslag på knappt 1,8 miljarder kronor.


2. 50 000 − 100 000 asylsökande.

Kräver åtminstone 2 000 fler poliser och 1 300 fler civilanställda och kräver ökade anslag på knappt 2,4 miljarder kronor.


3. Över 100 000 asylsökande.

Kräver åtminstone 2 500 fler poliser och 1 600 fler civilanställda och kräver ökade anslag på knappt 2,8 miljarder kronor.

 

Blåljus kommentar: Man tar sig för pannan. Samhället har väl en "påse pengar" för olika gemensamma åtaganden. (som i och för sig kan göras större med skattehöjningar) Så om vi tänker oss exempelvis 500000 flyktinginvandrare, kanske det finns en kostnad förknippad med dessa, åtminstone initialt. Då är frågan hur stort budgetutrymme polisen får i ett sådant läge, när Migrationsverket, skolorna och socialtjänsten fått sitt... Om vi jämför med 40000 flyktinginvandrare, så kanske det finns ett större budgetutrymme för polisen. Å andra sidan hade vi 162000 asylsökande under 2015, 81000 under 2014 och 54000 under 2013. (Migrationsverkets siffror.) Vad det blir för antal 2016 är skrivet i stjärnorna.

 

En annan fråga är på vilket sätt asylbehovet eller möjligheten att söka asyl i Sverige kan förutses många år  i förväg. Det beror kanske på faktorer som bara delvis ("pullfaktorn") kan påverkas från svenskt håll. Allt annat blir gissningar. Om man inte gör som vissa länder gjort, och säger att Sverige bara har ett visst antal platser till asylsökande. Det skulle i så fall vara ett paradigmskifte, långt ifrån vad de flesta partierna i Sverige hittills stått för.

 

Och med en dåres envishet, upprepar Blåljus det faktum att det är en framkörningstid på minst tre år för att rekrytera, utbilda och få till en hyfsat fungerande polis. Det borde inte bygga på gissningar, utan på handfasta fakta om hur samhällsutvecklingen ser ut.

 

Samtidigt som detta skrivs, kommer nyheten från Europol att Daesh/ISIS/IS planerar för en storskalig attack mot Europa. En ung kvinnlig anställd blev knivmördad på ett boende. Igår skadades flera poliser vid ett högerextremt upplopp vid Medborgarplatsen. Vilket i sig visar hur märklig fokuseringen på uteslutande asylsökande är i förhållande till polisens resurser. Polisen behöver resursförstärkas för att klara av det oväntade, oförutsedda, omänskliga och otänkbara. Och omorganisationen. Och samtidigt klara av det vardagliga, förtroendeskapande och lite oglamorösa ordningshållandet.

 

Åtminstone, är det ord som föregår antalet poliser vid varje flyktingantagande. Det är dock lovande, vi borde åtminstone få tillräckligt många poliser för att klara vardagsjobbet någon gång. Helst igår. Men dit har vi en lång väg att gå.

 

Tommy Hansson