17 december 2002

Information angående löneförhandlingarna

Polisförbundet och ST har nu kommit så långt i sina förhandlingar att arbetsgivaren och vi är överens om att förhandlingarna skall vara avslutade innan den 1 april.

Detta kommer att innebära att den nya lönen kommer att utbetalas från och med den 25 april 2003.

Angående retroaktiviteten är Polisförbundet och ST överens om att avstå från retroaktiviteten mellan den 1 april 2002  till den 1 april 2003.

En kort resumé om avtalet:

Avtalet gäller mellan den 1 april 2002 och den 30 september 2004.

Grunden för avtalet är 3 % löneutfall mellan den 1 april 2002 och den 30 juni 2003. Därefter finns enligt avtalet 3,3 % att fördela fram till den 30 september 2004.

Om parterna inte kommer överens finns vissa individgarantier som utlöses.

Med utgångspunkt av att vi har en uppfattning om att vi kommer att få en lösning i avtalsfrågan för Stockholms län har vi ingen anledning att begära uppsägning av avtalet som annars skulle ha skett innan den 31 december.

God Jul och Gott Nytt år!

Önskar Avdelningsstyrelsen