Ingen skulle få veta om svenskmiss

Skånska och
göteborgska
polisspråk i
Stockholm

”Det är riktigt, vi hade inte tänkt berätta om att vi släppt ett fyrtiotal sökande som misslyckats på svenskprovet vidare i antagningsprocessen”, säger Marie Andersson, Rikspolisstyrelsen, RPS, till Blåljus idag, måndag.

”Detta att vi får hit en avdelning från Västra Götaland och en från Skåne län inför Salem är inledning på ett nytt samarbete inom ramen för SPT, den särskilda polistaktiken”, lämnar Anders Sigurdsson, ansvarig för Salem-kommenderingen, som förklaring till att det kommer att talas mera skånska och göteborgska än vanligt bland poliserna i Stockholm de närmaste dagarna.Svenskprovsmissar skulle hemlighållas


Blåljus har fått uppgifter från en källa att rekryteringen och Polishögskolan, PHS, inte tänkt att berätta för någon utanför en liten grupp direkt berörda att ca 40 sökande till polisen fått klartecken att gå vidare i den långa antagningsprocessen. Blåljus källa har tidigare arbetat med polisutbildningsfrågor i södra Sverige och han känner den här världen väl.

Som Blåljus redan berättat har de 40 sökande till polisutbildningen fått klartecken att gå vidare utan att ha klarat svenskprovet. Detta har läckt ut i medierna men där förvrängts så att många uppfattat att de redan var antagna och skulle börja på PHS. Hur det i verkligheten hänger ihop med just det kan du läsa längre ner i ett inlägg från PHS rektor Birgit Hansson längre ner.

- Men det är inte så att vi smusslat med det, förklarar Marie Andersson. Inom polismyndigheten i Stockholms län, som är närmast berörd, har det varit känt liksom inom RPS och PHS. Att vi inte tänkt att säga något till andra beror på omtanke om de sökande – att de inte skulle känna sig utpekade.

Även Polisförbundet teg


Blåljus källa har också varit i kontakt med Lillemor Melin Swing, vice ordförande i Polisförbundet. Det har då framkommit i hans samtal med henne att hon för en tid sedan fått vetskap om att sökande släppts förbi utan att ha klarat svenskprovet. Hon har då ringt till Birgit Hansson på PHS och fått informationen bekräftad. Men hon har valt att inte gå ut med den och den förklaring hon lämnar är att Polisförbundets ställts helt utanför rekryteringen och saknar möjlighet att påverka den.

Först nu då affären redan läckt ut i medierna har förbundsordföranden Jan Karlsen reagerat.

- Det är ingen tvekan om att vi behöver större mångfald inom polisen men det får inte ske på bekostnad av kvalitén, säger han i ett uttalande. På förbundets hemsida beskrivs affären som ett ”hot mot rättssäkerheten”.

Men det hotet motiverade inte en information till medlemmarna när hotet först blev känt för Lillemor Melin Swing. Hon har avstått från den möjlighet till påverkan som ligger i att offentliggöra uppgifterna.

Det var alltså nära att den politiska korrekthetens tunga svängdörr ljudlöst hade slutit sig kring hela den här affären. Men en meddelare som vände sig till medierna satte stopp för det.SE BIRGIT HANSSON INLÄGG LÄNGRE NED.

-----------------------------------------------------------------

VÄLKOMNA SKÅNE OCH VÄSTRA GÖTALAND!

Förstärkning söderifrån
inledning på fördjupat
samarbete inom STP

-

Det här är inledningen på ett samarbete som ska fördjupas, säger Anders Sigurdsson, ansvarig för Salemkommenderingens planering om att en avdelning, 36 poliser, från Skåne län och en avdelning från Västra Götaland kommer till Stockholm nu på onsdag kväll.- Vi har i och för sig fler SPT-utbildade än vi tagit ut till Salemkommenderingen så den här nationella förstärkningsrörelsen var just ur den synpunkten inte alldeles nödvändig. Men dels vill vi som sagt fördjupa det här samarbetet inom STP, dels vill vi inte gärna ställa resten av Stockholms län polistomt under Salemhändelsen.

Onsdag kväll kommer merparten av avdelningarna söderifrån. Torsdag är utbildningsdag och från och med fredag tjänstgör de hitresta avdelningarna på Stockholms gator.

- Varje gästande avdelning har en fadderavdelning från Stockholms län som den samarbetar med för lokalisering och liknande. Avdelningarna har med sig egna fordon plus fyra extra till oss eftersom vi har brist på specialfordon.

- På lördag, fortsätter Anders Sigurdsson,  börjar det i Rönninge klockan 12 då Nätverket mot rasism demonstrerar. Dit kommer nog också AFA och övriga autonoma. Salemfondens demonstration har vi nu flyttat till klockan 17 för att minimera riskerna för konfrontation. Och som vanligt är vår huvuduppgift att se till att tillståndsgivna demonstrationer ska genomföras på ett lagligt sätt. Hotbilden är i nuläget normal för den här händelsen.

Du som följer Blåljus minns i vi på sensommaren hade en gemytlig berättelse från en polis i Stockholms län, Lars-Göran Niemi, Söderort, som berättade om avdelning DELTA 32:s äventyr på Sveriges framsida i samband med Friidrotts-EM och Göteborgskalaset. Vi kan bara hoppas att kollegerna från Skåne och Västra Götaland känner sig lika välkomna till oss som DELTA 32 gjorde i Göteborg. Gemytet på gatorna kan vi däremot dessvärre troligen inte bjuda igen på…

-----------------------------------------------------------------

Forskningsprojekt
om särskilt polistaktik
inleds på PHS


Dr Otto Adang är professor vid Polishögskolan i Nederländerna. Den 30 november höll han  ett seminarium på Polishögskolan i Solna och startade därmed upp ett treårigt forskningsprojekt med fokus på kunskapsutveckling inom särskild polistaktik. Det sätter igång på allvar i januari 2007.Projektet är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen och Polishögskolan. Syftet är att ta fram en långsiktig strategi för kunskapsutveckling, som integrerar forskning, utbildning och praktik. En generell modell för verksamhetsutveckling kommer att utarbetas för att tillförsäkra att bästa möjliga kunskap alltid är tillgänglig i polisorganisationen.

Projektet kommer att ledas av professor Adang som även är gästprofessor vid Polishögskolan.

Dr Otto Adang är professor i Public Order Management (större/allvarliga ordningsstörningar) vid Polishögskolan i Nederländerna. Han är också gästprofessor vid School of Psychology - University of Liverpool i (England). Han är beteendevetare och bedriver polisforskning med fokus på aggression, försoning och kollektivt beteende, särskilt i hur individer hanterar konflikter och social spänning. Professor Adang har arbetat med polisorganisationer över hela världen, allt enligt PHS hemsida.

-----------------------------------------------------------------

Rektor om svenskprovet:

Bara ett sätt
att mäta kunskaper
i svenska språket


”Att en polis kan hantera det svenska språket, i skrift och tal är en förutsättning för att klara av polisarbetet – där är polisstudenten Elin och jag helt överens.Svenskprovet, som idag används vid rekryteringen till polisprogrammet har diskuterats och på sina håll också kritiserats. Vi vet inte om svenskprovet är den bästa metoden för att säkerställa att de sökande har tillräckliga kunskaper i svenska språket. För att genomlysa detta genomför Polishögskolan, i samarbete med Polismyndigheten i Stockholms län och HR-avdelningen på Rikspolisstyrelsen en förstudie.

Förstudien går ut på att låta ett 40-tal individer som inte klarat svenskprovet gå vidare i rekryteringsprocessen. Vår bedömning är att dessa individer har med sig så många kvaliteter att det är värdefullt att undersöka om de kan stå sig i konkurrensen med de andra trots att de inte klarat svenskprovet. Vi vill se om de under resans gång kan tillgodogöra sig tillräckliga språkkunskaper och vi kommer inför utbildningen undersöka om de uppnår de språkliga krav vi ställer.

Som vi alla vet är det en lång rekryteringsprocess till polisutbildningen. Fysiska och psykiska tester, samtal och uppsatsskrivande är moment som bedöms och finns med i den helhetsbedömning som görs av den sökande.

Det är i skrivande stund för tidigt att säga om de sökande i förstudien går vidare i rekryteringsprocessen. Vi vet inte heller om de kvalificerar sig för en plats på polisutbildningen. När vi har utvärderat förstudien återkommer jag gärna för att delge er våra resultat och tankar.

Polishögskolans målsättning är att bredda sin rekrytering, öka mångfalden och nå fler individer som är lämpliga för studier på polisutbildningen. I det arbetet måste vi våga pröva nya lösningar och noga undersöka vilka vägar som är framkomliga och kan användas i vår rekrytering.

Birgit Hansson

Rektor Polishögskolan”

BLÅLJUS KOMMENTAR: Jag tror vi är ganska många som i medierna uppfattat det som att 40 personer underkända i svenskprovet antagits till polisutbildningen. Jag är glad att jag skickade ”Elins” insändare till rektor Birgit Hansson. Nu har vi alla fått en nyanserad bild av vad som pågår. Även den bilden kan man ha olika åsikter om men det känns bra att vi fått den. Jag känner själv ingen kollega som ifrågasätter behovet av invandrare inom polisen. Det är vägen dit man har olika åsikter om. Jag hoppas Birgit Hansson sätter upp Blåljus på sändlistan när förstudien ska redovisas. Den ska bli intressant att ta del av och redovisa för Blåljus läsare.

Vill du se hur den sju månader långa antagningsprocessen ser ut? Klicka på PDF-filen nedan. Texten och bilderna är hämtade från PHS hemsida.

Urvalsprocess för att antas på PHS

-----------------------------------------------------------------

INSÄNDARE:

Kvantitet
går före
kvalitet


”Jag följer intresserat debatten om den förstudie som går ut på att låta ett 40-tal individer som inte klarat svenskaprovet gå vidare i rekryteringsprocessen. Jag tycker det hela andas politisk korrekthet om något. Självklart skall vi försöka få en bredare poliskår, men det får absolut inte bli till priset av att kravet på kunskaper i svenska får stå tillbaka. Det är skrämmande att tanken ens har tänkts. För att citera Birgit Hansson: "Svenskprovet, som idag används vid rekryteringen till polisprogrammet har diskuterats och på sina håll också kritiserats. Vi vet inte om svenskprovet är den bästa metoden för att säkerställa att de sökande har tillräckliga kunskaper i svenska språket."

Till detta ställer jag mig mycket frågande. Hur ska man på annat sätt än genom ett prov kunna säkerställa att erforderliga kunskaper finns i ett ämne? Jag kan inte se andra lösningar. Dessutom: Har provet kritiserats? Jaha, är det i så fall för att det är för lätt?

Kunskaperna i svenska hos en förvånande stor del av studenterna här på utbildningen i Umeå är rent ut sagt pinsamma. Det är tydligt att kraven på de sökande redan har sänkts till en alltför låg nivå inom vissa områden. Hur det skall bli med kvalitén på polisstudenterna i framtiden ska bli mycket intressant att se då ytterligare 300 personer skall antas till utbildningen hösten 2007. Att kvantitet går före kvalitet är uppenbart, och kommer bli allt uppenbarare, men att börja tumma på svenskaprovet är helt fel väg att gå. Tack för ordet.

”Stefan, Polisutbildningen Umeå””

En röst
från andra<hr>sidan


”Här kommer en röst från "andra sidan" :) jag är en av dom som varit föremål för ett antal polisingripande. Jag har inget personligt agg mot poliser och har full förståelse för er många ggr svåra arbetssituation. Jag är en förespråkare av "raka rör" dvs behandla dom man möter med respekt och man får respekt tillbaka.. Tyvärr har jag tappat respekten totalt för flertalet poliser pga att dom ljuger så ofta när de skriver sina rapporter vid t.ex gripande. Har också varit med om poliser som medvetet begått mened för att få den åtalade fälld. Polisen måste göra sitt yttersta för att ta itu med fjäskandet med dom sk. "samhällsbärarna" Man börjar ju undra om ni blivit dubbel nollor allihop!! Typ 007 med rätt att göra vad som helst!!

”Juarez””

BLÅLJUS KOMMENTAR: Tack för insändaren. Det är alltid uppfriskande när ”andra sidan” hör av sig i våra spalter. Mer av det! Jag hoppas du inte misstycker att jag tog bort lite som garanterat mig som ansvarig utgivare ett åtal för förtal. Jag behöver kanske inte närmare gå in på hur tråkigt det är att bli åtalad. Om du uppriktigt upplever att du torskat på en ljugande polis tycker jag du ska berätta om det. Här har vi inget till övers för menedare, det kan jag lova dig.

”Sigge W” skrev i förra Blåljus att det är med i-lön som med kameraövervakning. De som har något att oroa sig för är emot det. Här kommer ytterligare synpunkter:Kollegialitet
på väg att
monteras ner


”Frågan är inte vad du har för självsyn och uppfattning om egen produktion. Troligen har du även en viss social förmåga att framföra egen person. Du känner dig nu stark att föra din egen lönefråga... Själv är jag av lite äldre (tror jag) årgång där lönen inte direkt var ett skäl att söka statlig tjänst. Det finns fortfarande en hel del kollegor som sökte till yrket av ett kall, inte på grund av löneutveckling på bekostnad av andra kollegor. Ser med viss oro på den nedmontering av kollegialitet som skett de senaste 10 åren. Sedan medierna satte igång har det snarast blivit något av ett skällsord. Inga turer på många håll , nu är det individuell planering som gäller på många håll, snart individuell lön och individuell strävan efter utveckling. Över allt detta står nu "LEVERERA" som ledstjärna för verksamheten, Det många av oss pratade om vid fikaborden för ett antal år sen börjar nu bli verklighet. Tror inte att vi menade detta... Polisverksamheten har allt mer kommit att utgöra en produktionsenhet i samhället med en årsredovisning liknande börsbolagens. Pinnar, blås, o-botar utgör nu måttstock för vårt yrkeshantverk... SJÄLV MÅSTE JAG NOG ERKÄNNA ATT JAG KAN TA DETTA EFTERSOM JUST JAG ÄR VÄRD ATT LYFTAS ÖVER ER ANDRA (en åsikt 9 av 10 i vårdförbundet hyste vid införandet av i-lön, de 10 % av dessa som visat sig ha rätt i långsiktigt ökad löneutveckling sett på 7 år jublar...fortfarande...).

”I-lön””

-----------------------------------------------------------------

BLÅLJUS FÖRST
ÄVEN I DIN DATOR


Vill du göra Blåljus till din startsida på Internet? Det är mycket enkelt. Medan du har hemsidan uppe - klicka på Verktyg-Internetalternativ-Aktuell-Verkställ-OK och saken är klar. På så vis får du alltid senaste nytt från oss.

SLÅ ENSIGNAL!

NYHET! RING!

Har du en spontan tanke, en invändning, ett tips om något som hänt men samtidigt långt till en dator – ring Blåljus 0734 33 50 00 och berätta direkt. Du har givetvis, om du så önskar, samma rätt till anonymitetsskydd som när du skriver. VÄLKOMMEN I LUREN!

-----------------------------------------------------------------

UPPDATERINGAR OCH
ANTAL BESÖKARE


Blåljus, hemsida för polisfacket i Stockholms län, uppdateras normalt måndagar och torsdagar. Händer det något viktigt uppdaterar vi även andra dagar.

Den här sidan har uppdaterats torsdagen den 4 december 2006 kl 2215 och därmed är vi inne i julmånaden. Nästa planenliga uppdatering blir i torsdagen den 7 december.

Vid uppdateringen torsdagen den 30 november kl 2245, stod vårt räkneverk på 242.881. Vid uppdateringen måndagen den 4 december, hade 922 besökare tillkommit och vi landade då  på 243.803.

-----------------------------------------------------------------

HISTORISKA GLIMTAR
- det hände just idag!


Den 5 december 1872 fann man brigantinen Mary Celeste drivande mellan Azorerna och Portugal. Hon var tungt lastad med sprit på väg från New York till Genua. Av besättningen fanns inte ett spår. Allt tydde på att fartyget hastigt övergivits. Fyndet väckte enorm uppmärksamhet och vilda teorier om vad som hänt framkastades i tidningarna. En sansad senare bedömning är att besättningen kanske befarade att spritlasten av någon anledning skulle explodera. De kan då ha givit sig av i en livbåt som bevisligen saknades och sedan inte hittat tillbaka till Mary Celeste.

Den 6 december firar man i många europeiska länder Sankt Nikolaus född ca 270, död ca 342, biskop av Myra i Mindre Asien. Under högmedeltiden var han sjöfararnas och handelsmännens skyddshelgon. Enligt legenden räddade Sankt Nikolaus tre flickor från prostitution genom att ge dem varsin påse guld. Det gjorde honom till en symbol för givmildhet. I protestantiska länder kom han att knytas till julen (t ex Santa Claus i anglosaxiska länder – jultomten hos oss). På Gotland uppträdde ännu en bit in på 1900-talet  en utklädd person som delade ut gåvor till barnen den 6 december.

Den 7 december 1941 anföll japanska flygstyrkor Pearl Harbor, en amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii. Det japanska anfallet, som syftade till att slå ut den amerikanska stillahavsflottan, inleddes klockan 07.49, då den första anfallsvågen om 183 hangarfartygsbaserade flygplan började fälla bomber och torpeder mot örlogsfartyg och flygplan. Ännu en anfallsvåg följde, och efter knappt två timmar var det över. Då var 18 örlogsfartyg försatta ur stridbart skick, fem av åtta slagskepp sänkta eller allvarligt skadade, i stort sett alla amerikanska stridsplan förstörda, 2 335 amerikanska soldater dödade och 1 145 sårade. Japanerna förlorade 185 man, fem miniubåtar och 29 flygplan (av sammanlagt 420). För japanerna var det en stor missräkning att de amerikanska hangarfartygen inte låg i hamn. Det var också början till slutet för Japan eftersom just dessa kom att spela en avgörande roll i kriget i Stilla havet. USS Arizona var ett av de slagskepp som sänktes vid attacken med ett stort antal döda som följd av att fartygets krutdurk exploderade. Närmare 1200 man omkom. År 1962 invigdes ett minnesmärke över den plats där USS Arizona sjunkit. Det besöks årligen av ca 1.5 miljoner personer.