21 september 2002

Intervju med lokalpolitiker

Styre Andersson, Folkpartiet, svarar på våra frågor.

Vet du att nästa år 2003 kommer vi att få 30 nya poliser?

Jag är fullt medveten om situationen. Ökad intagning skall på sikt tillgodose behovet.

Vet du att var sjunde polis i länet är ständigt borta?

Det handlar om lön, arbetsmiljö och organisation. Jag förstår den höga frånvaron med tanke på den höga arbetsbelastningen. Det behövs därför bättre organisation, arbetsmiljö och lön.

Vet du att vi tappat ca 700 poliser i Stockholm?

Vi måste se till att poliserna arbetar med verkliga polisuppgifter. Där kommer också de civilanställda in. De kan hjälpa till med mycket som poliser idag gör. Poliserna måste också få andra arbetsuppgifter som de trivs med.

Vet du att det krävs 16 poliser (årsarbetskrafter) för att bemanna en radiobil dygnet runt? Hur många fler tycker du skall patrullera i ditt område?

Att patrullera i olika områden ger trygghet och är förebyggande och det är nödvändigt även om det krävs mycket resurser. Jag tror också på bättre samarbete mellan polis och sociala myndigheter.