21 september 2002

Intervju med lokalpolitiker

Malte Sigemalm, Socialdemokrat, svarar på våra frågor.

Vet du att nästa år 2003 kommer vi att få 30 nya poliser?

Regeringen har anslagit mera pengar. Vi skall ha 790 fler närpoliser under nästa mandatperiod

Vet du att var sjunde polis i länet är ständigt borta?

Får man fler poliser så är det min bestämda uppfattning att sjukskrivningarna kommer att minska. Det blir fler som delar på bördan.

Vet du att vi tappat ca 700 poliser i Stockholm?

Höga priser och brist på bostäder medför att många söker sig ifrån storstaden. Vi  måste skapa bättre förutsättningar för folk att bo i Stockholm. Bättre arbetssituation är också ett sätt. Flexiblare arbetstider mm.

Vet du att det krävs 16 poliser (årsarbetskrafter) för att bemanna en radiobil dygnet runt? Hur många fler tycker du skall patrullera i ditt område?

Man måste hushålla med resurserna. Det gäller att vara på plats och på tid där brotten inträffar. Det kan man göra med hjälp av statistik och kartläggning.

I många frågor är polisen den sista instansen. I takt med nedrustningen i kommunerna (ungdomsgårdar och fältassistenter mm) blir också polisen den första instansen.