21 september 2002

Intervju med lokalpolitiker

Gunilla Roxby Cromwall, Vänsterpartiet, svarar på våra frågor

Vet du att nästa år 2003 kommer vi att få 30 nya poliser?

Vi måste ha fler poliser och det gäller hela landet. Vi måste utbilda fler på de polishögskolor som finns och räcker inte det får vi öppna fler skolor.

Vet du att var sjunde polis i länet är ständigt borta?

Det beror främst på att det är för få poliser så det måste bli fler. Sedan måste vi också titta på andra orsaker till den stora frånvaron.

Vet du att vi tappat ca 700 poliser i Stockholm?

Det är ett problem, och en diskussion som måste fortgå mellan polisledning, fack och de politiskt ansvariga.

Vet du att det krävs 16 poliser (årsarbetskrafter) för att bemanna en radiobil dygnet runt? Hur många fler tycker du skall patrullera i ditt område?

Det är svårt att bedöma, men vi behöver fler poliser i alla Stockholms förorter. Främst för att hjälpa de som drabbas av personrelaterade brott såsom hot, misshandel. Det behövs också för att stävja missbruk och för att förebygga brott. Jag tror på närpolisreformen och vi måste utbilda fler poliser för att komma tillbaka dit där vi var för några år sedan.