13 september 2002

Intervju med lokalpolitiker

Mats Gerdau, Moderaterna, Kommunalråd och ledamot i Polisnämnden i Nacka svarar på våra frågor.

Vet du att nästa år 2003 kommer vi att få 30 nya poliser?

Vi vill utbilda fler nya poliser, minst 1500 till i Stockholms län.

Vet du att var sjunde polis i länet är ständigt borta?

Det är för jäkligt att det ska vara så. Socialdemokraternas nedmontering av polisväsendet har lett till enorma övertider, vilket i sin tur leder till sjukskrivningar när man inte orkar längre. Lösningen är fler poliser och fler civilanställda så att poliserna kan ägna sig åt polisuppgifter.

Vet du att vi tappat ca 700 poliser i Stockholm?

Bättre anställningsvillkor. Dagens ”livegenskap” där poliserna inte får byta polisdistrikt måste upphöra.Poliserna måste få ägna sig åt det de är utbildade för och kunna planera sitt arbete. Det måste bli slut på ständiga nödutryckningar. Fler poliser behövs.

Vet du att det krävs 16 poliser (årsarbetskrafter) för att bemanna en radiobil?

Vi vill ha minst 50 nya poliser till Nacka. Under samma period som 10 000 nya invånare flyttat hit har regeringen gjort sig av med var fjärde polis här. Tänk er en stad av Västerviks storlek utan en enda polis-det är precis det som det handlar om.