13 september 2002

Intervju med lokalpolitiker

Bo Johansson, (S), vice ordförande i polisnämnden i Norrort svarar på våra frågor tillsammans med Anette Lindered, (S) ersättare i Polisnämnden i Norrort.

Vet du att nästa år 2003 kommer vi att få 30 nya poliser?

Vi har vid uppvaktningar, möten och genom en (s)-motion till distriktskongressen tagit upp det stora behovet av tillräckliga resurser mm i vår region/område. Det arbetet kommer vi att fortsätta med även framöver i olika sammanhang. .

Vet du att var sjunde polis i länet är ständigt borta?

Arbetsmiljöfrågor, personalpolitik och resursfrågan måste och ska drivas parallellt. Arbetsformer, organisation mm måste dessutom diskuteras. .

Vet du att vi tappat ca 700 poliser i Stockholm?

Se svaren på de två första frågorna. Det brottsförebyggande arbetet och arbetsfördelningen mellan polis och övriga myndigheter måste bli effektivare.

Vet du att det krävs 16 poliser (årsarbetskrafter) för att bemanna en radiobil?

Vi kommer att fortsätta enligt svaren på frågorna ovan med att kräva fler poliser och fler civilanställda till Norrort.