12 september 2002

Intervju med lokalpolitiker

Här följer en intervju med Rolf Jangbratt. Moderaterna, ledamot i Polisnämnden i Norrort

Vet du att nästa år 2003 kommer vi att få 30 nya poliser....?

- Vi moderater fortsätter att trycka på våra företrädare i Rikspolisstyrelsen och Polisstyrelsen Sthlm liksom i alla andrasammanhang där vi kan påverka. Jag tycker och har tyckt hela tiden att vi har för litet poliser i länet.

Vet du att var sjunde polis i länet är ständigt borta?

- Jag är tyvärr medveten om den höga frånvaron av diverseorsaker, men anser att sjuktalen måste åtgärdas omgående och dettagenom en bra personalpolitik och utökade resurser förpersonalvård.

Vet du att vi tappat ca 700 poliser i Stockholm?

- Det är djupt beklagligt att så många poliser flyttar fråndistriktet liksom att tidigare 1000-talet civilanställda slutatvilket "stressar" poliser till ett arbete de är överkvalificeradeför. Lönerna för en polis i länet med det tunga arbete som krävsskall premieras med högre lön än landet i övrigt!

Vet du att det krävs 16 poliser (årsarbetskrafter) för att bemanna en radiobil?

- "En snut i varje knut" och en effektiv Näpo-organisation medresurser tycker jag skall arbetas fram. Personligen tycker jag ochfunderar på att det skulle kanske vara effektivare och bättre medegna polismyndigheter i Sollentuna, Järfälla, U Väsby, Uppl.Bro ochSigtuna. När vi hade egna myndigheter i kommunerna verkade det somom polismännen och den civila personalen hade trevligare ochjobbade i harmoni med varandra-medborgarna hade nära till sinstation och poliser syntes på gator och torg.Jag blir ofta uppvaktad av medborgare som frågar vart de polisersom man såg tidigare tagit vägen.