23 december 2003

Januarikommenderingen dras ned Inga poliser hit från andra län

RPS har minskat poliskommenderingen vid regeringens folkmordskonferens i januari. I nuläget saknas allvarliga hot mot deltagarna och RPS räknar just nu inte med inkommendering av poliser från andra län utom vad gäller ett antal trafikpoliser. Boendetiden på Silja-färjan har också kortats ner. Från Europa väntas fackministrar till konferensen – alltså inte statsministrar eller statschefer. Även från övriga delar i världen kommer deltagare med låg eller ingen hotbild. Det finns överhuvudtaget inget allvarligt hot mot konferensen, menar RPS. Var det någon som tyckte sig höra ett oroande eko från det nära förgångna där?

Det har de senaste dagarna förekommit olika och något förvirrande uppgifter i medierna (bl a DN och Ekot) om januarikommenderingens storlek. Faktum kvarstår i skrivande stund (22 dec): Den information som kommenderingsledningen senast lämnat till polisfacket är att man i nuläget inte räknar med att behöva polisförstärkning från andra län bortsett från ett mindre antal trafikpoliser.

Mer om kommenderingen längre ner på sidan

---------------------------------

"Rättssystemet har sagt sitt. Kommer vi att våga agera?" Den berättigade frågan ställer Lars Ericson, ordförande i polisfacket i länet, i sin ledare i det nya numret av tidskriften POLISEN. Den bör nu finnas i din brevlåda om du är förbundsmedlem och jobbar i Stockholms län. Välmatat julnummer! Läs t ex om att se över dina försäkringar. När du behöver dem är det för sent att gå igenom dem. Eller - Utbrändhet - det kan drabba dig. Fler kvinnor i facket och facklig samverkan i norra länsdelen behandlas också. Och mycket annat.

  ---------------------------------

Under rubriken ”Klart att Farbror Blå inte torskar!” startade Svante en debatt om poliser som slår eller inte slår. Den debatten har nu glidit in på ett samtal poliser emellan. ”Eller, i ärlighetens namn, kan det vara så att de inte vill jobba med dig p.g.a. du inte arbetar på ett skyddsmässigt riktigt sätt. Ditt "snälla" sätt kanske gör att dina kollegor känner sig otrygga med dig?” Den frågan riktar Mankan till Pernilla. De representerar av allt att döma olika polisgenerationer. Nu svarar Pernilla och tecknar en mörk bild av hur det kan gå för den som säger ifrån om övergrepp.

---------------------------------

En aktuell lönefråga för nybakade poliser har väckt stort intresse på insändaravdelningen. Polisfacket i vårt län reder ut saken i ett svar.

---------------------------------

Många har blivit upprörda över att två poliser fällts. I det ena fallet har en polis i Nacka gripit en man för grov kvinnofridskränkning. JO menar att det inte var ett ”brådskande fall” där polis kan gripa. Åklagarbeslut skulle ha skaffats fram. Förbundsområdesrådet vid polisfacket i länet vill ha en tydlig tolkning av ”brådskande fall”. I det andra fallet har en polis fällts för ringa misshandel då han försökte stoppa en motorcyklist som han misstänkte var drogpåverkad. Här framhåller rådet att domen kan få allvarliga konsekvenser för polisens bekämpande av rattfylleri. Rådets båda uttalanden hittar du på avdelningen ”Notiser” under rubriken ”Två fall som upprört många”.

---------------------------------

Pepparspray får överbetyg av Blåljus läsare. Av 140 som svarat anser 86 procent att det är bra att det nya polisvapnet införs. Endast 14 procent tyckte inte det är en bra idé.

---------------------------------

”Vi får inte skörda frukterna av att vi under en följd av år tagit vårt ekonomiska ansvar och medverkat till att slimma organisationen ner till den punkt där det inte längre finns något att ta av”, säger Lars Ericson, ordförande i polisfacket i länet, i en djupt bekymrad kommentar till den budget som i början av veckan klubbades i polisstyrelsen. ”Jag hoppas RPS och regeringen förstår allvaret i situationen!”

Under ”Nyheter” och ”Notiser” i spalten till vänster kan du läsa mer kommentarer om budgeten och ett ganska stort faktamaterial.

---------------------------------

Silja Europa är planerad som inkvartering för poliserna i kommenderingen vid regeringens internationella folkmordskonferens i januari. På fartyget ingår samtliga måltider för länets poliser. Flertalet i kommenderingen tjänstgör enligt modellen tretton timmars arbete, fem timmars jour och sex timmars vila. Det innebär tvåskift.

För en tid sedan slöts det länge emotsedda avtalet mellan myndigheten och polisfacket om arbetsförhållanden och ersättningar i samband med januarikommenderingen. Kritik mot avtalet kom snart:

”Avtalet för januarikommenderingen ger 8000:- för fyra dagar. För detta skall pappa "resa" bort 4 dygn och lämna ansvaret för hem och familj till hustrun. Han skall arbeta 13 timmar och ev. 5 timmar ytterligare efter detta. Vidare skall han klämmas in i en båthytt med 2 andra och deras skrymmande kryssningsbagage”, skriver Johan från utryckningen på Södermalm i en insändare som han sarkastiskt avslutar med ”Tack för almanackan”.

Lars Ericson, ordförande i länets polisfack, svarar Johan och förklarar fackets ställningstagande.

I en ny insändare skriver Johan bl a:

Självklart inser jag också att det ligger i allas intresse att upprätthålla ett något så när gott förhållande arbetstagare/arbetsgivare så att parterna möts där bägge är åtminstone lite nöjda. I detta fallet tror jag dock att arbetsgivaren har fått igenom sitt bästa avtal hittills och jag tillsammans med de andra får hålla tillgodo med ett packe värmeljus på IKEA".

Redan nu har det kommit till tolkningstvister mellan polisfacket och kommenderingsledningen när det gäller innebörden av avtalet. Du hittar mera läsvärt under ”Nyheter” och ”Notiser”.

---------------------------------

Vad finns i medierna av särskilt intresse för poliser? Du behöver inte surfa runt bland en lång rad sajter för att ta reda på det. Blåljus.nu gör jobbet åt dig på avdelningen ”Aktuella artiklar av intresse” under rubriken ”Länkar” på den grå linjen ovan. Använd Blåljus.nu för att kolla vad som är på gång!

---------------------------------

NU ÄR DET FULL FART

PÅ BLÅLJUS INSÄNDARAVD

SLÄNG IN DIN BRANDFACKLA!

Justitieminister Thomas Bodström får sig en skopa ovett av en insändarförfattare som menar att polisens högste chef är arrogant och bluffar – och kommer undan med det hela tiden eftersom journalisterna inte vågar sig på den som sitter trygg i maktens centrum.

HAR LEIF GW PERSSON RÄTT I SIN SENASTE KRITIK I SVT?

Läser vi Anders Bergstedt senaste insändare tycks det förhålla sig så .

RIKSPOLISCHEF REKOMMENDERAS RÄNNSTENS-REPRESENTATION:

En snygg rad med fyra ”R”. Men det blev inte helt rätt. Insändaren siktar på överdirektören. Roger Blidmo svarar och betvivlar att den nuvarande ledningen har den rätta utstrålningen. Han har ett annat förslag. Signaturen ”C-G” noterar i en ny insändare att när den lede blir äldre så blir han religiös. Sedan föreslår ”C-G” en radikal förändring av RPS. Anders Bergstedt berättar för oss om när RPS överdirektör plötsligt försvann ur ett program.

En författare skriver under huvudrubriken ”Synen på civilanställda” att om han får bra service spelar det inte så stor roll vem på LKC som ger den:

”Jag som ordningspolis vill ha SERVICE av dem som ska hjälpa mig så att jag kan ge service till dem som jag ska hjälpa...Så snurrar hjulet på vidare in i framtiden”.

Signaturen ”SthlmsPA” tar åter upp debatten om vem som kan bli polis idag och skriver under huvudrubriken ”Är du gay” bl a:”Nä, man får nog råda sina polare som vill bli poliser att antingen byta kön, sexuell läggning eller helt enkelt byta religion.”

Peter Sparf har haft vänligheten att skicka över en länk där man kan läsa allt om det kommande radiosystemet RAKEL. Tack, Peter. Intresserade läsare kan kolla bland länkar.

---------------------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD 031223 kl 2355.