18 december 2003

Kanske de inte vill jobba med dig Alcatraz i Vättern för Svante?

”Eller, i ärlighetens namn, kan det vara så att de inte vill jobba med dig p.g.a. du inte arbetar på ett skyddsmässigt riktigt sätt. Ditt "snälla" sätt kanske gör att dina kollegor känner sig otrygga med dig..”

Under rubriken ”Klart att Farbror Blå inte torskar!” startade Svante en debatt om poliser som slår eller inte slår. Den debatten har nu glidit in på ett samtal poliser emellan. Frågan ovan ställs av Mankan till Pernilla. De representerar av allt att döma olika polisgenerationer. Nu svarar Pernilla och tecknar en mörk bild av hur det kan gå för den som säger ifrån om övergrepp.

Debatten kring Svantes insändare blossade upp ordentligt. Nu skriver han även själv om svaren! Därtill börjar dialogen mellan Svante och poliserna få en del humoristiska inslag. Så här skriver Mankan: 99% av befolkningen är tacksamma för att det finns blå-vita bilar på stan. Denna stora, tysta, supportergrupp skulle nog gärna sätta dig och dina gelikar på Visingsö tills vidare och plantera haj i Vättern.

---------------------------------

En aktuell lönefråga för nybakade poliser har väckt stort intresse på insändaravdelningen. Polisfacket i vårt län reder ut saken i ett svar.

---------------------------------

Många har blivit upprörda över att två poliser fällts. I det ena fallet har en polis i Nacka gripit en man för grov kvinnofridskränkning. JO menar att det inte var ett ”brådskande fall” där polis kan gripa. Åklagarbeslut skulle ha skaffats fram. Förbundsområdesrådet vid polisfacket i länet vill ha en tydlig tolkning av ”brådskande fall”. I det andra fallet har en polis fällts för ringa misshandel då han försökte stoppa en motorcyklist som han misstänkte var drogpåverkad. Här framhåller rådet att domen kan få allvarliga konsekvenser för polisens bekämpande av rattfylleri. Rådets båda uttalanden hittar du på avdelningen ”Notiser” under rubriken ”Två fall som upprört många”.

---------------------------------

Pepparspray får överbetyg av Blåljus läsare. Av 140 som svarat anser 86 procent att det är bra att det nya polisvapnet införs. Endast 14 procent tyckte inte det är en bra idé.

---------------------------------

”Vi får inte skörda frukterna av att vi under en följd av år tagit vårt ekonomiska ansvar och medverkat till att slimma organisationen ner till den punkt där det inte längre finns något att ta av”, säger Lars Ericson, ordförande i polisfacket i länet, i en djupt bekymrad kommentar till den budget som i början av veckan klubbades i polisstyrelsen. ”Jag hoppas RPS och regeringen förstår allvaret i situationen!”

Under ”Nyheter” och ”Notiser” i spalten till vänster kan du läsa mer kommentarer om budgeten och ett ganska stort faktamaterial.

---------------------------------

Silja Europa är planerad som inkvartering för poliserna i kommenderingen vid regeringens internationella folkmordskonferens i januari. På fartyget ingår samtliga måltider för länets poliser. Flertalet i kommenderingen tjänstgör enligt modellen tretton timmars arbete, fem timmars jour och sex timmars vila. Det innebär tvåskift.

I slutet av förra veckan slöts det länge emotsedda avtalet mellan myndigheten och polisfacket om arbetsförhållanden och ersättningar i samband med januarikommenderingen. Kritik mot avtalet kom snart:

”Avtalet för januarikommenderingen ger 8000:- för fyra dagar. För detta skall pappa "resa" bort 4 dygn och lämna ansvaret för hem och familj till hustrun. Han skall arbeta 13 timmar och ev. 5 timmar ytterligare efter detta. Vidare skall han klämmas in i en båthytt med 2 andra och deras skrymmande kryssningsbagage”, skriver Johan från utryckningen på Södermalm i en insändare som han sarkastiskt avslutar med ”Tack för almanackan”.

Lars Ericson, ordförande i länets polisfack, svarar Johan och förklarar fackets ställningstagande.

I en ny insändare skriver Johan bl a:

Självklart inser jag också att det ligger i allas intresse att upprätthålla ett något så när gott förhållande arbetstagare/arbetsgivare så att parterna möts där bägge är åtminstone lite nöjda. I detta fallet tror jag dock att arbetsgivaren har fått igenom sitt bästa avtal hittills och jag tillsammans med de andra får hålla tillgodo med ett packe värmeljus på IKEA".

Länspolismästaren bjuds in innanför hemmets väggar och får döma om mamma eller pappa ska jobba under januarikommenderingen, föreslår Peter Frisell i en ny insändare.

Även i det här fallet hittar du mera läsvärt under ”Nyheter” och ”Notiser”.

---------------------------------

Vad finns i medierna av särskilt intresse för poliser? Du behöver inte surfa runt bland en lång rad sajter för att ta reda på det. Blåljus.nu gör jobbet åt dig på avdelningen ”Aktuella artiklar av intresse” under rubriken ”Länkar” på den grå linjen ovan. Använd Blåljus.nu för att kolla vad som är på gång!

---------------------------------

NU ÄR DET FULL FART

PÅ BLÅLJUS INSÄNDARAVD

SLÄNG IN DIN BRANDFACKLA!

Justitieminister Thomas Bodström får sig en skopa ovett av en insändarförfattare som menar att polisens högste chef är arrogant och bluffar – och kommer undan med det hela tiden eftersom journalisterna inte vågar sig på den som sitter trygg i maktens centrum.

HAR LEIF GW PERSSON RÄTT I SIN SENASTE KRITIK I SVT?

Läser vi Anders Bergstedt senaste insändare tycks det förhålla sig så .

RIKSPOLISCHEF REKOMMENDERAS RÄNNSTENS-REPRESENTATION:

En snygg rad med fyra ”R”. Men det blev inte helt rätt. Insändaren siktar på överdirektören. Roger Blidmo svarar och betvivlar att den nuvarande ledningen har den rätta utstrålningen. Han har ett annat förslag. Signaturen ”C-G” noterar i en ny insändare att när den lede blir äldre så blir han religiös. Sedan föreslår ”C-G” en radikal förändring av RPS. Anders Bergstedt berättar för oss om när RPS överdirektör plötsligt försvann ur ett program.

En författare skriver under huvudrubriken ”Synen på civilanställda” att om han får bra service spelar det inte så stor roll vem på LKC som ger den:

”Jag som ordningspolis vill ha SERVICE av dem som ska hjälpa mig så att jag kan ge service till dem som jag ska hjälpa...Så snurrar hjulet på vidare in i framtiden”.

Signaturen ”SthlmsPA” tar åter upp debatten om vem som kan bli polis idag och skriver under huvudrubriken ”Är du gay” bl a:”Nä, man får nog råda sina polare som vill bli poliser att antingen byta kön, sexuell läggning eller helt enkelt byta religion.”

Peter Sparf har haft vänligheten att skicka över en länk där man kan läsa allt om det kommande radiosystemet RAKEL. Tack, Peter. Intresserade läsare kan kolla bland länkar.

---------------------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD 031218 kl 2345.