26 april 2016

Kommentar till lönekrav

Som Polistidningen berättat, har Förbundsområde Syd i Region Stockholm gått ut med ett upprop för högre polislöner. Läs Förbundsregion Stockholms kommentar: "Våra medlemmar kräver med rätta en lönemässig uppvärdering av svensk polis."

Som Polistidningen berättat, har Förbundsområde Syd i Region Stockholm gått ut med ett upprop för högre polislöner. Läs Förbundsregion Stockholms kommentar: "Våra medlemmar kräver med rätta en lönemässig uppvärdering av svensk polis."

Med anledning av Förbundsområde Stockholm Syds upprop om lönekrav vill Förbundsregion Stockholm ge följande kommentar:

Ett flertal Förbundsregioner i landet har kontaktat oss i regionsstyrelsen i Stockholm utifrån förbundsområde Stockholm Syds upprop. Förbundsregionstyrelsen i Stockholm har inte involverats i framtagningen av vare sig de föreslagna lönenivåerna eller på vilket sätt informationen skulle spridas.

Trots detta har vi full förståelse för den frustration som råder bland alla våra medlemmar i Region Stockholm. Lönenivån om 28 000 kronor efter sex års anställning förhandlades fram i lönerörelsen 2007-2010 för poliser i dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län.

Att Rikspolischefen Dan Eliasson nu år 2016 anser att den lönenivån är rimlig säger en del om hur han värderar svensk polis. Men i Brottscentralen är han tydlig med att han inte ens kan lova detta...

Problemet är att han och Polismyndighetens ledningsgrupp inte heller har informerat om hur de tänker uppnå denna låga nivå. Vi kan glädjande konstatera att alla chefer som nu fått nytt förordnande fått en ny högre lön och inte i paritet med 2007-2010 års lönenivå.

Det viktiga nu är att arbetsgivaren är med och finansierar ett inspektörsavtal eller motsvarande med rimliga lönenivåer år 2016 som är konkurrensmässiga inom staten. Våra medlemmar kräver, med rätta, en lönemässig uppvärdering av svensk polis.

Om inte arbetsgivaren förstår och uppmärksammat allvaret nu så spelar man väldigt högt!

Förbundsregion Stockholm