15 juni 2003

LÅG TILLTRO TILL HÖGSTA CHEFERNA

En intervjuundersökning gjord före Sten Heckschers anmärkningsvärda ingripande mot Gunno Gunnmo visar redan då ett svagt förtroende för honom bland poliserna. De länspolismästare som lydigt låtit uttala att de stöder honom möts med ännu mindre förtroende från polisernas sida. CHEFERNA GÅR SENARE TILL MOTATTACK och hävdar att polisfacket försöker skrämma dem till tystnad! Klicka på "Länkar" här ovan och titta på Polisförbundets hemsida och på artiklar av intresse.

-----------------------

Två med polisbakgrund har god chans att bli polismästare i länet. Polisstyrelsens majoritet godkände myndighetens förslag till yttrande till RPS över tillsättningen av polismästare i Söderort och Roslagen.

Folkpartiet reserverade sig. Kom Lars Hallberg förordas till Söderort, pöint Gunnar Edeland till Roslagen. Både Lars och Gunnar har börjat sina polisära banor som patrullerande. De har sedan gått olika chefsutbildningar för att kvalificera sig för de här toppjobben. Om inga hinder dyker upp på RPS beräknas de två kunna börja på sina nya jobb den 1 juli.

Polisstyrelsens majoritet beslutade också att polismästarjobben i Nacka och Södertälje ska lysas om med en annan sökprofil.

På polisstyrelsemötet diskuterades också händelserna i City den 1 maj. Lars Byström, PIC, Håkan Wall, LKC, och kommenderingschefen Stefan Carp förklarade för politikerna hur polisinsatsen genomfördes. De förklarade taktiken och fick även anledning att redogöra för demonstrationsjuridiken och varför det inte utan vidare går att upplösa en demonstration. Kritiken från företagare i det drabbade området bemötte de med att dessa fått information i förväg om vad som var att vänta den 1 maj.

-----------------------

"Härom dagen framkom det att två PHS-studenter fuskat på en tenta genom att byta tentor med varandra för att se om de glömt något. Nu tedde det sig så att andra elever såg detta och anmälde det vidare. Själv ställer jag mig frågan om de nu fuskar på skolan, hur kommer deras fusk ute på myndigheterna te sig? Min fråga till er är vad ni tycker borde bli för påföljd för dessa två? Ärendet är under utredning".

Detta skriver en insändarskribent till blåljus.nu. Författaren rör vid en öm punkt - vilka krav ska vi ställa på dem som får gå vidare från PHS ut i polisjobbet? Godtar vi fuskare? Misshandlare? Var går gränsen och vem ska dra gränsen?

Frågan berör våra läsare. En av de senaste synpunkterna:

_"En tanke som slog mig var att det borde finnas en möjlighet till påföljd som innebar att man helt enkelt får stå över eller gå om en termin."

-----------------------

Kära läsare - varför all anonymitet?

Insändaravdelningen på blåljus.nu befinner sig i en skuggzon. Flertalet skribenter väljer att vara anonyma. Det är bara enstaka som sätter ut sitt namn. Det är lite förbryllande.

Ett färskt exempel: Jag kan förstå att den som avslöjade att två elever fuskat på en tenta vill använda en signatur. Det är tänkbart – om än inte så troligt – att den skribenten kunnat få en gliring från lärare eller skolledning. Men de som hakar på och kommenterar det som redan avslöjats – varför vill de vara anonyma?  Såvitt jag begriper tar de ingen risk genom att engagera sig i debatten. Jag känner faktiskt inte att rätten att ha en åsikt i sak skulle vara begränsad inom Polisen. Jag kan inte dra mig till minnes några situationer som pekar i den riktningen.

Avslöjanden och frejdiga synpunkter på (högt uppsatta) namngivna personer kan däremot någon gång vara mindre hälsosamma. Därför har vi anonymitetsskyddet. Men – kära läsare – låt oss inte dra en anonymitetens slöja över hela sakdebatten. Den förlorar nämligen i trovärdighet på det!

Er

red/cc

-----------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD 030615 kl 1000.