6 januari 2004

Många till vårt län, fler under 2004 Ingen tycks vara kriminell

Ett gott nytt år, vad innebär det?

Låt mig börja med en liten återblick.

1975 hade Tyresö kommun där jag bor ca 29000 innevånare, idag 39000. Huddinge hade ca 62000, idag 85000. Norrtälje ca 39000, idag 53000.  Täby 41000, idag 60000. Österåker 22000, idag 35000.

Statistik är ibland intressant läsning, som tillexempel att Stockholms kommun vid detta tillfälle hade 2800 poliser. Hur många poliser som fanns i övriga länet går tyvärr inte att få fram. Idag vet vi att Stockholms län har 3800 poliser, netto. Länet består av ca 1,9 milj innevånare.

Hur turist tillströmningen har ökat under tiden kan man bara gissa. Vad jag kan utläsa av dessa siffror är att poliserna i Stockholms län inte har ökat sedan 1975, snarare tvärtom.

1975 fanns det inga kontokort, inget Internet, ingen öststatsbrottslighet, Schengen var inte påtänkt - listan kan göras lång. Det var på den tiden polisen åkte på källarinbrott. Det tyckte medborgaren var bra och tryggt…

  2004 är året då vi förhoppningsvis kommer att få 180 nya poliser. Hur många som kommer att gå i pension eller flytta till annan myndighet eller bli sjukskrivna under en längre tid vet vi inte, tack och lov.

Jag skall inte vara negativ, men det är svårt att jubla över de siffror som redovisas. Att vår polismyndighet överhuvudtaget fungerar, beror på de anställdas oerhörda lojalitet mot sin uppdragsgivare, allmänheten.

Den befolkningsökning och turistökning som har skett sedan 1975 är mycket stor. Det man kan konstatera är att statsmakten och Rikspolisstyrelsen utgår från att denna ökning på ca 25 procent av innevånare, och många fler turister, inte samtidigt innebär att några dessa personer på något sätt är kriminella!!!!  Snarare tvärtom.

Trots allt ser jag fram emot 2004, då myndigheten kan visa att man tar tillvara sin viktigaste resurs, personalen. Den största prövningen, vad vi vet nu, blir januarikommenderingen.Jag hoppas och tror att det kommer att gå bra. Att de som var med kommer att minnas denna kommendering, som den bästa. Många prövningar återstår med all säkerhet under 2004 men jag är full av tillförsikt med tanke på att Du som polis i Stockholms län gör ditt främsta för att Polis - Trygghet - Demokrati skall finnas som en grundbult i samhället.

Låt oss alltid ha medborgarperspektivet med oss i vårt arbete, även om vissa politiker ibland tycks ha glömt det.

  Gott Nytt År önskar

Lars Ericson

Ordförande

-----------------------------------------

”141 personer har svarat på Blåljus läsarfråga om man tror att poliser anmäler andra poliser för övergrepp”, säger polisfackets ordförande Lars Ericson i en kommentar till hemsidans senaste läsarundersökning. Lars fortsätter:

”Bara 10 procent har svarat alltid…

Detta innebär krasst sett, enligt denna undersökning, att nio av tio som svarat på denna fråga tror att poliser ibland väljer att inte anmäla sina kollegor för brott. Om det är sant vore det mycket skrämmande.

Jag tror och hoppas att det inte är på detta sätt. Jag tror och hoppas att vår moral och yrkesetik är mycket högre än så.

  Jag överväger att begära att polismyndigheten skall göra en mycket större undersökning för att se om dessa siffror kan stämma. Om de inte stämmer vore det positivt att få det bekräftat. Om de stämmer så är det oerhört viktigt att göra något åt det.

  Vi måste våga erkänna om vår moral och etik inte är den vi tror att den är. Vi måste våga göra något åt det. Vi måste våga erkänna våra svagheter för att vinna vår uppdragsgivares förtroende, det vill säga allmänhetens.

Jag tror fortfarande att siffrorna inte är rättvisande för vår poliskår, men om de är det, så är jag inte rädd för göra något åt det, det är vår skyldighet”, slutar Lars Ericson.

-----------------------------------------

Tror du att poliser anmäler andra poliser för övergrepp, frågade vi Blåljus läsekrets. 141 hade svarat när vi släckte frågan. Av dessa tror 10 procent att det sker alltid, 22 procent menar att det inträffar ofta och 67 anser att det händer sällan.

-----------------------------------------

"Absolut är det dags för Stockholmsfacket att  att vakna till och kräva lika behandling (för poliser) som andra brottsoffer, kanske med kraftfull extra ersättning, som visar allvaret i att angripa en polis, ge oss ett synbart samhällsstöd? Inte lämna åt oss brottlingars nycker. Dom KAN inte betala och vårt samhälle VILL INTE betala. Så är det! Frågan är vilka som är värst."

En insändarförfattare tar upp en het fråga. Många poliser har i kontakt med Brottsoffermyndigheten mött en häpnadsväckande likgiltighet inför skador och kränkningar som drabbat dem.

"Man måste hålla isär äpplen och päron i den här debatten" skriver Johan i ett inlägg och fortsätter: "Tyvärr missar många en poäng. De  kriminella "invandrarna" är inte kriminella för att de har utländsk härkomst. MEN det är de som är överrepresenterade i arrestliggaren. Kan vi därför börja tala om hur vi ska förebygga dessa INDIVIDERS brottslighet, istället för att tjata ihjäl oss om huruvida man får säga att invandrare begår brott eller inte???"

Z"Varför är det så många poliser som är så griniga så fort en väktare gripit någon för något brott? Ofta har dom en tjurig attityd mot vakten eller dom vakter som gripit."

Den frågan ställs i en insändare. Vad har vi inom länets polis att säga om det? Är vi griniga mot ordningsvakter och väktare?

-----------------------------------------

VAD HÄNDE I BLÅLJUS.NU ÅR 2003?

”Det här är inte ett år, det är ett sår”, skriver en krönikör i dagspressen i en tillbakablick. Den sträcker sig lite förbi Blåljus horisont. Vi blev aktiva igen i april. Innan dess hade världen fått uppleva ett krig. Det här är inte rätt plats att diskutera det. Möjligen skulle man våga påstå att ur vanliga människors perspektiv kan ett krig aldrig bli rätt hur ädla motiven för det än kan tyckas vara.

I april fick vår myndighet ”krigsrubriker” i medierna när Sten Heckscher förklarade att han saknade förtroende för Gunno Gunnmo vilket ledde till att denne avgick. Orsaken uppgavs vara vårt förmånliga löneavtal. Striden kunde följas dag för dag i Blåljus. Motviljan från våra medlemmar var kompakt mot det man uppfattade som ett avskedande av Gunno. Hur är det nu ett drygt halvår senare? Har såren läkts?

Blåljus var också först med en intervju med den nye länspolismästaren Carin Götblad. Hon sa bl a att hon ville satsa hårt på den yttre verksamheten som hon såg som styvmoderligt behandlad under flera år. Utvecklingsarbetet inom myndigheten ville hon föra vidare efter de linjer som det drivits på senare tid. Nu har vi lite överblick – hur gick det med Carins löften?

En av årets första insändarstormar på Blåljus gällde fuskande studenter på PHS. Omdömena var inte nådiga. Vad säger studenterna? Blir det bättre på den här fronten under 2004?

Polismannen som fick behålla jobbet trots att han dömts för sex olika brott väckte också starka känslor. Var går egentligen gränsen? Var går den år 2004?

Påståenden om machokultur inom polisen vållade också en häftig debatt men den lämnade oss egentligen med flera frågor än svar. Är vi ödmjuka, flexibla och vidsynta? Eller gäller störst går först?

Farorna mot hela samhället från Fittja- och Grimstaligorna slogs upp stort på Blåljus. Frågan ställdes om kränkta kvinnor ska lämnas åt sitt öde av polisen? Den har ännu inte fått något svar och myndighetens oförmåga att ge tydlig vägledning till den yttre personalen kommer att fortsätta att skapa osäkerhet under 2004.

Utrikesminister Anna Lindh föll offer för en knivman på NK. Den tragiska händelsen slog ner som en bomb och många tappade helt besinningen i den mediehysteri som följde. Poliserna som utredde, däremot, följde lugnt väl inarbetade rutiner, höga chefer lät dem i huvudsak jobba ifred och resultatet kom till sist. Den första månaden år 2004 åtalas en misstänkt som åklagare och polis säger sig ha stark bevisning mot.

Kan det bli för mycket positiv särbehandling, undrade man på insändarsidan. På ekonomisidan upplevde vi oss utsatta för negativ särbehandling. Prognosen för det samlade underskottet år 2006 är 700 miljkr. Hur ska vi spara oss ur den knipan? Vilka katastrofer är att vänta 2004 medan det någon annanstans än i Stockholms län enligt ministerlöften satsas mer än någonsin tidigare på polisen? Tomma löften som till råga på allt gjorde ministern populärast i regeringen.

Polisförbundet fyllde 100 år och en tid fylldes Blåljus av glada bilder från Djurgårdsfestande. Samtidigt hyllade vi våra modiga föregångare inom facket som inte utan personligt risktagande slogs mot överhetens förtryck.

En polis som försökte stoppa en mc-förare som han misstänkte var påverkad fälldes till allmän förvåning för misshandel. Till råga på allt hängdes han ut med hemadress och personnummer i domen. MC-föraren frihetsberövades senare norröver misstänkt för allvarlig brottslighet.

Folkmordskonferensens ekonomi drogs i sega förhandlingar mellan arbetsgivare och polisfack. Till sist kom ett bud som facket inte gillade helt men ändå sa ett ”försiktigt negativt ja” till. RPS övertog samordningen och det främsta, hittills kända, resultatet av det är att vi inte får någon nämnvärd förstärkning.

Eftersom myndigheten saknar medel även till en del av de anställdas löner lanserades idén om volontärer som utan kostnad ska stötta polisen i olika sysslor. Fick ljummet mottagande av polisfacket.

2004 är höljt i töcken. Vi på Blåljus ska göra vårt för att skingra dimmorna. Häng med oss in i det okända. GOTT NYTT ÅR!

-----------------------------------------

Vad finns i medierna av särskilt intresse för poliser utöver den vardagliga brottsrapporteringen? Du behöver inte surfa runt bland en lång rad sajter för att ta reda på det. Blåljus.nu gör jobbet åt dig på avdelningen ”Aktuella artiklar av intresse” under rubriken ”Länkar” på den grå linjen ovan. Använd Blåljus.nu för att kolla vad som är på gång! Länkarna uppdateras alla storhelgerna!

-----------------------------------------

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 6 JAN 2004 KL 1945