5 september 2020

Mats Löfving om hur polisen kan få bukt med gängbrotten

Nationella Operativa Avdelningens chef, biträdande Rikspolischef Mats Löfving, blev under lördagen intervjuad i P1, inte så mycket om hur han kommer att hantera region Stockholm som regionchef från 1 oktober, men desto mer om hur samhället med polisen i spetsen ska bryta våldsutvecklingen, och hur bland annat satsningar som operation Rimfrost fungerat.
Nationella Operativa Avdelningens chef, biträdande Rikspolischef Mats Löfving, blev under lördagen intervjuad i P1, inte så mycket om hur han kommer att hantera region Stockholm som regionchef från 1 oktober, men desto mer om hur samhället med polisen i spetsen ska bryta våldsutvecklingen, och hur bland annat satsningar som operation Rimfrost fungerat.
 
Han efterlyser mer samverkan mellan myndigheter och kommuner, där det fungerar på ett bra sätt, kraftfullt, samordnat och uthålligt, finns goda möjligheter till att framgångsrikt bekämpa de våldsamma gängen.
 
Polisen kan inte ensamma förebygga den våldsamma kriminaliteten. Gärningsmännen visar en total hänsynslöshet vid sina dåd, ändå är det ofta unga pojkar... Kanske bor han hemma hos sina föräldrar i ett utsatt område, känd av sociala myndigheter och rättssamhället. Det finns många som kunnat ingripa i tidigare skeden av brottskarriären. Innan någon blev mördad.
Varför ligger Sverige i topp när det gäller skjutningar i gängmiljön? Det finns inga svar förankrade i forskning, enligt Löfving. Men vi tittar på metoder som används i Danmark och Tyskland, bland annat om vissa områden ska ge polisen möjligheter att göra visitationer enklare än annars. Men visst innebär det en avvägning mellan polisens effektivitet och enskildas integritet.
 
Vi har haft en naiv diskussion kring integration. En del vill inte bli integriterade, enligt Löfving. Det finns minst ett fyrtiotal släktbaserade klaner som kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De jobbar med narkotika, våld, utpressning och jobbar även med att komma in i styrande församlingar genom politik eller föreningar. Allt handlar om att stärka klanen, inklusive äktenskap. Dessutom har barnuppfostran samma syfte. Där är vi i Sverige naiva. Detta förekommer i Stockholm, Södertälje, Göteborg, Malmö, Landskrona eller Jönköping, allt bygger på polisens underrättelseinformation.

Kan man punktmarkera de fyrtio nätverken?

Det är stort och komplicerat. Om ett nätverk får problem, kan det kallas på förstärkning från exempelvis Tyskland. Det krävs särskilda metoder för att tränga in de dessa grupperingar, där tystnadskulturen är total. Genom att lyssna på krypterade telefoner har polisen en god bild av planering och förutsättningar i dessa grupper.

Mats Löfving beskrev även hur polisen utvecklar sina metoder för att angripa gängbrotten, bland annat genom underrättelser, men även genom polisernas idéer om vad som kan göras, medarbetardrivet förändringsarbete. Men dessutom tittar polisen utomlands, framför allt mot Danmark men även mot USA. Problemen är inte helt borta någonstans, men det handlar om att polisen ska minska gängens inflytande och brottslighet genom effektivare metoder.

Hör hela intervjun och kommentarer nedan:Blåljus välkomnar den öppenhet som Löfving visar om vilka utmaningar som väntar svensk polis. Det är ju inte så, att någon vill minska rättssäkerhet eller personlig integritet hipp som happ utan anledning. Men när våldsnivån på sina håll har nått den höjd som vi sett på senare tid, kanske samhället inte har något val längre...

Tommy Hansson