12 september 2020

Mer pengar till rättsväsendet

Nu har regeringen och stödpartierna presenterat kommande års budgetsatsning på rättsväsendet, lite i skuggan av klandiskussioner och "sjujäkla" satsningar på välfärd och skattesänkningar. Om en sjujäkla skattesänkning är 125 kr / månad - Vad är en rejäl satsning på polis och rättsväsendet i pengar räknat?
Nu har regeringen och stödpartierna presenterat kommande års budgetsatsning på rättsväsendet, lite i skuggan av klandiskussioner och "sjujäkla" satsningar på välfärd och skattesänkningar eller om det ska byggas fängelser utomlands. Om en sjujäkla skattesänkning är 125 kr / månad - Vad är en rejäl satsning på polis och rättsväsendet i pengar räknat?

Som bekant växer Polismyndigheten med målet ca 7000 fler poliser till 2024, och det anställs civilanställda för att frigöra polisresurser. Det kostar självklart pengar, dessutom, om platserna till polishögskolorna någon gång ska fyllas måste polisyrket bli mer attraktivt. Det kommer att bli mer attraktivt att vara polis när det blir fler poliser, men det krävs även en lön som är konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Regeringen beskriver satsningen på polisen:

 

"Regeringen fortsätter den historiska utbyggnaden av Polismyndigheten för att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela landet. Sverige ska få fler närvarande poliser på gator och torg och det ska märkas i människors vardag.

 

Antalet polisanställda ska till 2024 ha ökat med 10 000 och vid halvårsskiftet 2020 hade antalet anställda ökat med mer än 5 000. Polisutbildningen har byggts ut kraftigt och antagningen till utbildningen har under de senaste åren mer än fördubblats. Platserna till polisutbildningen fylls kontinuerligt på och den genomgås i dag av cirka 3000 personer, som kommer att komma ut i polisverksamheten under de närmaste åren.

 

De tillskott som myndigheten erhållit i tidigare budgetpropositioner säkerställer den fortsatta utbyggnaden under 2021. Anslaget för 2021 är drygt 1 900 miljoner högre än 2020. För 2022 föreslås ytterligare tillskott på 1 650 miljoner kronor."

 

Det låter så klart fantastiskt med en ökning med 5000 polisanställda, det bör ändå framhållas att majoriteten av dessa inte är poliser. Till det kommer en rejäl befolkningsökning och att brottsligheten blivit grövre, på sina håll. Allt beror på vilka datum som tas till utgångspunkt för beräkningarna, i Stockholm har antalet poliser minskat sedan 2015.

Det har inte arbetsuppgifterna.

 

Att det nu blir fler poliser är därför högst nödvändigt, men även andra delar av rättsväsendet behöver förstärkning, vilket även föreslås:

 

Kriminalvårdens anslag utökas med 350 miljoner kronor 2021. Därefter föreslås tillskott om 500 miljoner kronor 2022 och 750 miljoner kronor från och med 2023. Bland annat för att bygga ut platskapaciteten på våra fångvårdsanstalter, som nu är överfulla.

 

Dessutom får Brå mer pengar för att jobba vidare med arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism. Polisen och länsstyrelserna, får runt tio miljoner kronor extra att dela på för att stödja avhopparverksamhet från kriminella gäng. Regeringen ger även Brå i uppdrag att ta fram ett stöd för hur parallella samhällsstrukturer, inklusive nätverk och klanstrukturer, kan identifieras på lokal nivå och vilka motåtgärder som kan vidtas mot sådana strukturer.

 

Migrationsdomstolarna får knappt tvåhundra miljoner för att korta köer för handläggning av asylbeslut. Dessutom ökar kostnaderna för rättsliga biträden och därför avsätts ytterligare 507 miljoner kronor för dem i år och 1,265 mdr kronor för 2021, detta enligt SvD,  och Liberalerna, den summa nämns inte i Regeringens pressmeddelande.

 

Blåljus ser flertalet av satsningarna som välkomna och nödvändiga. Om de räcker till, givet brottsutvecklingen, och för att göra polisyrket tillräckligt attraktivt, återstår att se.

 

Tommy Hansson