24 mars 2017

Moderaterna om fler poliser

I samband med Moderaternas Sverigemöte, relanserades partiets gamla krav på fler poliser och 2000:- högre polislöner. Partiet påpekar att det behövs fler poliser både i särskilt utsatta orter, men även på mer glesbefolkade platser i Sverige där poliserna tunnats ut till diminutiva nivåer.
I samband med Moderaternas Sverigemöte, relanseras partiets gamla krav på fler poliser och 2000:- högre polislöner. Partiet påpekar att det behövs fler poliser både i särskilt utsatta orter, men även på mer glesbefolkade platser i Sverige där poliserna tunnats ut till diminutiva nivåer. Partiets krav på polisernas antal, är 25000 poliser till år 2025. Partiet vill även öka på antalet civilanställda, för att poliser ska kunna frigöras till kvalificerat polisarbete.

Polisförbundet skriver i en kommentar att:

"Moderaterna föreslår att antalet poliser ska öka till 25 000 år 2025. En satsning som beräknas kosta fem miljarder kronor fullt utbyggd. Polisförbundet välkomnar beskedet.

– Vi behöver verkligen bli fler. Men för att nå dit behöver vi locka fler till yrket och se till att färre lämnar poliskåren. Då måste löner och anställningsvillkoren förbättras. Det är även bra att moderaterna vill se höjda löner för poliserna, vilket jag välkomnar. Nu måste riksdagen se till så att pengar avsätts till detta, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

Polisförbundet hade gärna sett att moderaterna även gått fram med förslag om att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning.

 

– Det är viktigt med fler poliser, men det är också viktigt vilka som väljer att utbilda sig till polis. Yrket blir allt mer komplext i takt med att samhället förändras. Att vara polis är ett svårt och komplext yrke som kräver högre utbildning, säger Lena Nitz.

 

– Vi ser också att en högskoleutbildning måste stärkas med forskning. En akademiskt lärande organisation effektiviserar verksamheten och utvecklar förbättrade arbetsmetoder."

 

Blåljus kan konstatera att en löneökning på 2000:- inte räcker långt när det gäller att stärka polisyrkets attraktionskraft. Om det skrev Carina Bäck klokt häromdagen. 25000 poliser om sju-åtta år är inte en jätteförstärkning, i förhållande till befolkningsutvecklingen i Sverige. Eller brottsutvecklingen. Ändå är det tveksamt om det ens är möjligt att rekrytera för att uppnå det modesta antalet. När andra grupper som nyanställs inom polisen kan få marknadsmässiga löner är det en usel arbetsgivarpolitik att poliser omöjligt kan erbjudas detsamma. Marknadsmässiga löner borde vara en självklarhet. Särskilt när de nyanställda civila utredarna ska handledas av en underbetald polis. Det gynnar varken samarbete eller stämningen på arbetsplatsen.

 

Med det sagt, är det, som Polisförbundet skriver välkommet att Moderaterna nu inser att polisen behöver mer resurser och fler poliser. Det hade varit ännu bättre om den insikten infunnit sig tidigare, i samband med polisens omorganisation, när kostnaden specificerades av Genomförandekommittén. Då hade poliserna kunnat vara på plats för att patrullera eller utreda idag.

 

"Under 2014 begärde ordförande för Genomförandekommittén nästan två miljarder mer av regeringen för de första tre åren av den nya myndigheten. Han skrev att ”om medel inte tillförs Polismyndigheten finns det en stor risk att den effekt av reformen som riksdagen och regeringen förväntar sig riskerar att omintetgöras”.


Den begäran klingade för döva öron. Efter valet 2014 tvingades den nya rödgröna regeringen att regera på en Alliansbudget. Utan en enda krona extra till polisen. De rödgröna hade samma nivå på polisanslaget i sin budget. Det glömmer vi inte.

 

Tommy Hansson