Nu räcker det!

Polismyndigheten har valt att inte acceptera Polisförbundets förslag till konstruktiv lönesättning av Sveriges poliskår. Detta trots att Förbundet gått arbetsgivaren tillmötes bland annat när det gäller individuell lönesättning. 

Nu räcker det!

Polismyndigheten har valt att inte acceptera Polisförbundets förslag till konstruktiv lönesättning av Sveriges poliskår. Detta trots att Förbundet gått arbetsgivaren tillmötes bland annat när det gäller individuell lönesättning. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser på en mängd plan.

Polisförbundet förbereder för konflikt

Det står nu klart att Polismyndigheten avvisat våra viktigaste krav för en rimlig värdering av polisyrket. Lönerna riskerar att sättas av en lönenämnd. Det finns samtidigt ett djupt missnöje i poliskåren kopplat till annat än lön. Arbetsgivaren lyssnar inte på medarbetarna och i alltför många fall inte heller på oss som facklig organisation. Därför måste vi sätta ned foten. Polisförbundet förbereder för konflikt när de centrala avtalen går ut i oktober 2016. Fram till dess samlar vi våra gemensamma krafter i en långsiktig kampanj: "Nu räcker det!"

 

Information från Förbundsområde Stockholm:

 

Det räcker nu!

 

Vi kan konstatera att arbetsgivaren har förkastat Polisförbundets bud i sin helhet. Ett bud som vi ansåg skäligt och omhändertog våra viktigaste frågor. Avsikten var att de poliser med lägst 6 års anställning och som har en lön som understiger 28 000 kr skulle höjas mot denna nivå och då menar vi alla poliser inte bara de som är placerade på ett LOPO. Trots denna satsning skulle det finnas pengar över att fördela på våra äldre inspektörer.  Vidare ansåg vi det rimligt att arbetsgivaren rättade till sitt misstag sedan i somras då våra senast anställda poliser lönesattes. En lönesättning som präglades av allting annat än professionalism, där man på mycket vaga grunder lönesatte  dessa poliser. Ett hafsverk av arbetsgivaren som tyder på att de inte har förmågan att se vad som krävs för att skapa rätt förutsättningar för en fungerande verksamhet. Gör man sådana fatala misstag så ska man stå för kostnaden och rätta till felet så att ingen polis tjänar under 24 500 kr och att medianlönen är 25 000 kr per omgång. Syftet kan ju inte vara att skapa kaos, men något säger oss att det är precis det som effekten blir. Vad är syfte och vinst med detta?

 

Efter oktobers manifestation 2008 kunde parterna efter hårda förhandlingar i Polismyndigheten Stockholm till slut enas i RALS förhandlingarna. Denna förhandling innebar bland annat att en polis med 6 års anställning efter att blivit godkänd som inspektör hade en lägsta lön på minst 28 000kr/mån. Sju år senare kan vi konstatera att poliser idag med samma anställningstid i Stockholm har en lön som varierar från 24 500 kr/mån till 26 000 kr/mån. Detta är ju helt oacceptabelt! Vem på övriga marknaden hade accepterat en sådan lönedumpning? När Polisförbundet presenterat en lösning som till viss del kan nå 2008 års lönenivå, så förkastar arbetsgivaren budet i sin helhet.  Ni har inte förmågan att sköta det här Dan!

Tittar vi på våra högsta chefers löneutveckling så pekar den åt ett helt annat håll. Vi tycker egentligen inte det är fel, men då kan man inte samtidigt stålbada sin personal. Allt förtroende för vår högsta ledning försvinner med denna politik. Vi hade en förhoppning om att vi verkligen skulle hitta en lösning, men det är helt uppenbart, ni vill inte och ni ser inte konsekvenserna av ert handlande. Tittar man i kristallkulan så är det mycket som tyder på att vi går mot en stor konflikt i kommande RALS. Det är bara försämringar som presenteras och det är dags att även vår arbetsgivare i Stockholm kliver fram och tar bladet från mun.  

 

NU RÄCKER DET!

Förbundsregion Stockholm

Mer info finns här