7 september 2020

Nu samlas Stockholms poliser för att öka tryggheten i Järva

Nu samlas Stockholms poliser 

för att öka tryggheten i Järva

Den senaste tidens våldsutveckling - främst i lokalpolisområde Rinkeby (dvs Järva-området) har fått Stockholms polisledning att besluta om en regional särskild händelse, SH, kallad "Skjutvapenvåldet" (tidigare omnämnd Portia). Detta sker drygt två månader efter att den nationella SH "Rimfrost" avslutats.

 

Bild borttagen.Poliser från hela Stockholmsregionen tas nu i anspråk med uppdrag att både förebygga brott och snabbt ingripa vid brott, i och kring Järva.

 

Skjutvapenvåldet har ökat i Stockholm under 2020 (jmf med 2019).
I snitt sker cirka 11 skjutningar i månaden i regionen. Enbart under augusti månad 2020 registrerades i Stockholm 16 skjutningar, fem avlidna, 3 skadade (*se statistik nedan).

 

I Ekots lördagsintervju gav Mats Löfving, biträdande rikspolischef, sin bild av den organiserade brottsligheten i Sverige idag. Om hur drygt 40 släktbaserade "klaner" organiserat och systematiserat tagit över lokala samhällen, begår narkotikabrott, våldsbrott, utpressning…, drivna av sin strävan efter makt, pengar, en plats i såväl näringslivet som det politiska livet med syfte att påverka styrningen i en kommun ja, hela Sverige. Om barn som fostras till upplevelsen av utanförskap och att "ta över" verksamheten. Mats Löfving nämner Stockholm, Jönköping, Göteborg, Södertälje, Malmö, Landskrona…

 

En dyster men "avklädd" bild som är verklighet på många håll. Och han beskriver de unga männens våld som hänsynslös, med i vissa fall "rena avrättningar"– som filmas och sprids på nätet.

 

Efter intervjun uttalar sig Johanna Bäckström Lerneby, författaren till boken "Familjen", i SvD "Äntligen börjar polisen prata om kriminella klaner" (artikeln är bakom betalvägg https://www.svd.se/antligen-borjar-polisen-prata-klaner). "Familjen" en dokumentär beskrivning bl a byggt på intervjuer om hur en "familj" om 120 personer kontrollerat en hel förort, Angered utanför Göteborg.

 

Och Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlemyr (M) säger till Expressen att hon vill se en nationell särskild händelse i Stockholm för att motverka gängkriminaliteten. (Anna skrev en debattartikel i januari där hon ville ha se nationella resurser till Stockholm – då var huvudproblemet sprängningar).

 

*Statistik: Drygt 37 procent av alla skjutningar i landet hittills har skett i region Stockholm

Till och med augusti månad 2020 har *228 skjutningar registrerats i hela landet.

85 av dessa skedde i Stockholm, eller drygt *37 procent (+31 skjutningar jmf aug 2019).

I Stockholm sker i snitt cirka 11 skjutningar varje månad.

Antalet skadade i Stockholm har under 2020 mer än fördubblats (från 16 till 34) medan antalet avlidna ligger på samma nivå, aug 2020 13 avlidna jmf aug 2019: 13 avlidna.

(jmf perioden avser tom augusti 2019)

* uppdaterad 


Källa: Polismyndigheten


Tina Gustafsson


Till lokalpolisområde Rinkeby hör elva geografiska områden: Hjulsta, Tensta, Lunda, Solhem, Flysta, Bromsten, Sundby, Rinkeby, Kista, Husby, Akalla.