26 augusti 2020

Nya tag mot de gängkriminella

Vi hade nog alla hoppats att satsningar mot kriminella våldsutbrott och rekrytering av fler polisanställda skulle vända trenden med det grova gängvåldet. Inte ens Coronapandemin tycks ju ha fått trenden att vända, utan skjutningar och annat våld fortsätter som en farsot över Sverige. Det förekommer i storstäder, mindre orter och nu även på Lidingö...
Vi hade nog alla hoppats att satsningar mot kriminella våldsutbrott och rekrytering av fler polisanställda skulle vända trenden med det grova gängvåldet. Inte ens Coronapandemin tycks ju ha fått trenden att vända, utan skjutningar och annat våld fortsätter som en farsot över Sverige. Det förekommer i storstäder, mindre orter och nu även på Lidingö...

I Göteborgstrakten talas om vägspärrar som satts upp av kriminella grupperingar. Och den som kontaktar polisen tycks leva farligt...

Att en ung flicka blir mördad med automateld i Sverige är så klart både fruktansvärt sorgligt och extremt allvarligt. Vi har även kunnat läsa om ett par kriminellt belastade personer som begått bestialiska övergrepp mot ett par pojkar i nedre tonåren. Att den ene av de misstänkta gärningsmännen just dömts till 18 månaders fängelse för mordbrand, innebar inget hinder.

Regeringen har som bekant satt upp 34 punkter mot gängkriminaliteten, men ännu tycks de som bäst ha haft marginell effekt på gärningsmännen. Polisförbundet sammanfattar läget i en Tweet, som dystert konstaterar: "194 konstaterade skjutningar januari-juli, 65 skadade, 22 avlidna. Samhället som helhet behöver göra mer & satsningen på poliskåren måste fortsätta."
 
I det läget kallade inrikesminister Mikael Damberg till pressträff om ytterligare åtgärder kopplade till regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot kriminella nätverk. 
Ministern inledde med att konstatera att sommaren 2020 varit annorlunda än andra somrar. Dels på grund av Coronapandemin, men den har även gett nya exempel på det grova våldets hänsynslöshet. Regeringen kommer aldrig att acceptera det. Brottsligheten ska knäckas. Polisen måste därför växa och få större muskler. Det är Dambergs viktigaste uppgift nu, säger han. Han noterar att söktrycket på polisutbildningen är rekordhögt, trots att kraven inte sänkts. Färre poliser slutar som poliser och föredetta poliser söker sig tillbaks till yrket. Nu blir vid höstens antagning till Polishögskolorna inte 100% av studieplatserna belagda, snarare 80% enligt Polistidningen, kanske beroende på att antagningen delvis varit stängd p g a Corona.
 
Ministern beskrev vilka reformer som redan beslutats eller ligger i röret, bland annat när det gäller minskad ungdomsrabatt för 18-21-åringar. Idag går regeringen vidare med en proposition med en strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor. De är avsedda att träffa kriminella grupperingar extra hårt. Vapenbrott i kriminella miljöer ska anses vara grova brott. Fler vapen och sprängämnen ska ses som särskilt farliga. När det gäller synnerligen grova brott ska maxstraffen höjas från sex till sju års fängelse. Dessutom ska smuggling av vapen få hårdare straffsatser. Lagarna kommer att träda i kraft den 1 december.
 
Detta kommer inte att i sig självt att lösa problemen, för det krävs hela samhällets mobilisering, och fler närvarande poliser, konstaterade ministern avslutningsvis.
 
Blåljus gläds åt varje litet steg som ger rättssamhället bättre verktyg mot den grova brottsligheten. Vi håller också med ministern om att detta steg i sig inte är tillräckligt. Men ett litet steg i rätt riktning. Vi skulle gärna se en ordning där ytterst grova brottslingar som mördare, inte enkelt kunde hämtas ut från SIS-hem där de placerats för att avtjäna en kort tid för grov brottslighet. Men det kanske blir på en kommande pressträff i ett kommande punktprogram med ännu fler punkter än 34...
 
Kanske innebär nästa slag mot gängkriminaliteten även åtgärder för att förhindra nyrekrytering av väldigt unga pojkar som gör mycket av det kriminella smutsjobbet, och som idag inte kan straffas för detta, oavsett straffskärpningar. Eller som Mats Löfving, vår blivande regionchef i Stockholm säger till SvD:
 
"Resultatet blir att gängen får ett tillskott av unga pojkar, ibland så unga som 12 år, som kan transportera skjutvapen och leverera mindre mängder narkotika.

– Det är också ett sätt för äldre kriminella låta yngre utföra gärningar, de unga är antingen helt straffimmuna eller får straffrabatt upp till 18 eller 21 år."

 
Vi beklagar också att ca 20% av platserna på Polishögskolorna kommer att stå tomma även till hösten...
 
Tommy Hansson