Polisen; ineffektiv och präglad av en tysthetskultur

Så kan Hanne Kjöllers kritik av polisen sammanfattas när hon i morse i SVT Gomorron Sverige, fick tillfälle att presentera sin bok om undanskuffade visselblåsare inom polisen. Rikspolischef Dan Eliasson och Lena Nitz fick möjlighet att nyansera bilden. Allt kan bli bättre, men det kanske har varit värre...
Så kan Hanne Kjöllers kritik av polisen sammanfattas när hon i morse fick tillfälle att presentera sin bok, "En svensk tiger", om undanskuffade visselblåsare inom polisen i Gomorron Sverige. (Som Blåljus anmälde igår.) Rikspolischef Dan Eliasson och Lena Nitz fick möjlighet att nyansera bilden. Allt kan bli bättre, men det kanske har varit värre...

Hanne beskrev att hela polismyndigheten pläglas av ett lydnadsideal där poliserna håller ihop utåt och ger en bild som knappas stämmer med verkligheten. En hel del energi ägnas åt att tysta oliktänkande. Det finns även ett tabu mot att tala med journalister.

Kravet på resurser kan möjligen vara motiverat denna gång, men polisen borde kunna arbeta smartare, enligt Hanne, som beskriver en ganska negativ poliskultur.

Rikspolischefen höll visserligen med om att polisen ska vara arbeta effektivt och smart som möjligt, men det behövs helt enkelt fler poliser i nuläget och framåt. Han noterade även att en del av de missförhållanden som boken beskriver har några år på nacken. Detta höll även Lena Nitz med om, det behövs mer resurser särskilt av arbetsmiljöskäl. Att en del poliser inte känner att de kan framföra kritik, känner Lena igen, och ser som ett problem. Stöd för att problemet finns i närtid finns i resultatet av en undersökning som Polisförbundet genomförde under våren 2015.

 Även Rikspolischefen menar att polisen måste bli bättre på att bilda strukturer för att bli en lärande organisation och omsätta kunskaper till verksamhet. Vi är dock på rätt väg enligt honom, det är inte bara en organisationsfråga, utan handlar om kultur.

Den nya chefsstrukturen kommer att ge bättre chefer med ett öppet sinne enligt RPC.

Lena betonar kulturfrågan, det handlar mindre om struktur. Vi måste bli en lärande organisation klara av att ta till oss kritik och synpunkter. Vi får inte glömma, att vi har många bra chefer. Dan borde enligt Lena tjäna som föredöme och visa vad som gäller.

Rikspolischefen sade att han vill stå för ett ledarskap som gynnar öppenhet och ett lärande förhållningssätt. Journalisten menade att chefer som inte ansågs lärande och öppna då borde åka ut. Det menade Rikspolischefen inte skulle vara att skapa medkänsla lust och energi. Vi ska som ledare stå för öppenhet och själva vill lära och vara tillgängliga. Vi får heller inte glömma att kårandan har många positiva sidor med att poliser stöttar vararandra. Med ett ledarskap som skrämmer, riskerar kårandan att sluta sig. Dan menar att Polisförbundet med sin kontinuitet, har en viktig roll i att stå för förändring och vara med och driva det arbetet.

Blåljus kommentar: Vi har inte kunnat låta bli att ta intryck av hur Rikspolischefen har hanterat en del brev och twitterinlägg, som ibland varit skrivna med ganska starka ord och även präglade av tämligen oförsonlig kritik. I de svar som Rikspolischefen ofta ger på dessa reaktioner från "vanliga poliser," har i vart fall Blåljus inte sett några prov på långsinthet, mästrande tonfall eller hämdlystnad. Tvärtom verkar Rikspolischefen ofta lyssna och ta till sig kritik, även rejält besk sådan. Som han skrev i sitt veckobrev den 15 januari:

"Jag och övriga ledningen har tagit intryck av många synpunkter som delgavs oss då det senaste löneförslaget inte accepterades. Jag har under julhelgen också ringt upp och pratat med ganska många inom polisen som skrivit mejl till mig angående lönerna. Jag märker att många känner en oro kring individuella löner och våra chefers förmåga att göra ett bra jobb i det avseendet."

Vi är även medvetna om att Rikspolischefen trots sitt säkert späckade schema i ämbetet, tar sig tid att åka helgkvällar och andra arbetsbelastade pass och medverka i sina polisers verklighet. Eliasson har varit Rikspolischef i ganska exakt ett år. Han har några utmaningar att ta tag i när det kommer till polisernas förtroende, men kunskap är makt, vilket han tycks vara införstådd med. Med den kunskapen gäller det bara att dra rätt slutsatser.

I Aftonbladet Kultur, diskuteras Hanne Kjöllers bok utifrån perspektivet om hennes bild av poliskulturen är fullständig och rättvis.

Tommy Hansson