Polisen skall lyssna

Nu får poliserna i de nystartade Lokalpolisområdena en ny arbetsuppgift. Poliser skall avdelas till att tala med ungdomar för att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier. Uppgifterna skall sedan skickas till NOA för att ligga till underlag för eventuella åtgärder.
Nu får poliserna i de nystartade Lokalpolisområdena en ny arbetsuppgift. Poliser skall avdelas till att tala med ungdomar för att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier. Uppgifterna skall sedan skickas till NOA för att ligga till underlag för eventuella åtgärder.

Så här beskrivs det på polisen.se

"Polisen ska se över om det behövs fler utredningsåtgärder efter sexofredandena på festivalen We are Stockholm. För att få en bättre bild av hur läget ser ut i landet ska man också lyssna in ungdomarna själv för att se hur stort samhällsfenomet är.

 

Rikspolischefen har beslutat om ett antal åtgärder med anledning av de uppmärksammade sexuella ofredandena under ungdomsfestivalen We are Stockholm. Beslutet innebär bland annat att regionpolischefen i Stockholm ska gå igenom alla anmälningar rörande sexuella ofredanden som inträffade under festivalen 2014 och 2015 för att se om det behövs ytterligare utredningsåtgärder.

 

– Det är viktigt att vi gör en utredning i den här frågan för att se om vi har gjort något fel och för att se över om vi har något att läsa av inför framtiden, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Dessutom ska polisen lyssna på ungdomarna. I varje lokalpolisområde ska polisen ordna möten med ungdomar för att höra deras synpunkter kring förekomsten av sexuella trakasserier bland unga och hur de anser att brotten bäst kan förebyggas, utredas och åtgärdas. Uppdraget har gått från rikspolischefen till regionpolischeferna som sen ska lämna en regional lägesbild vidare till Noa, Nationella operativa avdelningen.

 

Dan Eliasson har redan tidigare berättat att han gett Noa i uppdrag att göra en nationell kartläggning om förekomsten av sexuella ofredanden i folksamlingar eller offentliga platser, som badhus och publika transportmedel, bland ungdomar. Hur ser utvecklingen ut och hur arbetar polisen med den här typen av brottslighet lokalt?

 

I kartläggningen ingår de regionala lägesbilderna, men den ska också kompletteras med statistisk information över till exempel brottsanmälningar och en internationell jämförelse. Utifrån det kan polisen komma att föreslå åtgärder.

 

Rikspolischefen kommer vid nästa möte med etiska rådet att höra efter om man anser att de överväganden som polisen hittills gjort när det gäller känsliga uppgifter i polisens informationsgivning fortfarande gäller, eller om de bör prövas på nytt.

 

Utöver detta kommer polisens agerande under festivalen att prövas arbetsrättsligt enligt lagen om offentlig anställning. Åklagare har redan konstaterat att polisens agerande inte var brottsligt, nu prövas det disciplinära."


Blåljus kommentar:
Förhoppningsvis kommer det något gott ut av dessa möten. Hoppas vi når ut till de drabbade och att de är villiga att delta. Hoppas även att polisens outtömliga resurser räcker till denna nya arbetsuppgift, som närmast tycks vara ett forskningsuppdrag som syftar till att kartlägga mörkertal beträffande viss sexualbrottslighet...

Tommy Hansson