4 november 2002

POLISFACKET SÄJER NEJ TILL FLER POLISASPIRANTER!

Polisfacket i Stockholms län motsätter sig nyrekrytering av poliser till länet. - Under nuvarande ekonomiska omständigheter säger vi nej till 2003 års aspiranter, framhåller Lars Ericson, ordförande i Polisförbundets Stockholmsavdelning.Läs hela artikeln i DN