Polisfackliga mål 2020/2021 godkända av råd

Höjt ob, förbättrade rutiner i samband med arbetsskada, att polischefer i kärnverksamheten ska vara löneledande ...  Några av de verksamhetsmål som förbundregionstyrelsen i Stockholm satt upp inför 2020/2021 - vilka godkändes vid det digitala förbundsregionrådet den 17 juni 2020. 

Förbundsregionråd godkände Polisfackliga mål 2020/2021

Höjt ob, förbättrade rutiner i samband med arbetsskada, att polischefer i kärnverksamheten ska vara löneledande ...  

Några av de verksamhetsmål som förbundregionstyrelsen i Stockholm satt upp inför 2020/2021 - vilka godkändes vid det digitala förbundsregionrådet den 17 juni. 
Till mötesordförande valdes Jan Bengtsson, förbundsområde (fo) Birger Jarl (po City), samt Johanna Spjuth, ordförande fo Nord (po Nord). 

Efter givande diskussioner godkändes förbundsregionstyrelsens verksamhetsplan 2020-2021.
 
Därpå följde en runt-bordet-rapport om dagsaktuella frågor från respektive förbundsområden samt en uppdatering gällande de pågående avtalsförhandlingarna "avtalspaketet" av Kjell Ahlin, 2:e vice ordförande, förbundsregionstyrelsen.

Länk till regionstyrelsens
Verksamhetsplan 2020-2021


Tina Gustafsson