8 september 2020

Poliskampanj ska få fler att välja polisyrket

Den 14 september startar polisens rekryteringskampanj "Redo för ett större uppdrag". Kampanjen riktar sig till de mellan 25- 35 år och främst till de som bedöms vilja jobba eller redan jobbar inom området ”samhällsbärare". Nästa år kan den populära distansutbildningen komma att utökas (där samtliga 196 platser är fyllda till höstens utbildningsstart).

Den 14 september startar polisens rekryteringskampanj "Redo för ett större uppdrag". Kampanjen riktar sig till 25-35-åringar, främst till de som bedöms vilja jobba eller redan jobbar inom området ”samhällsbärare". Nästa år kan den populära distansutbildningen komma att utökas (samtliga 196 platser är fyllda till höstens utbildningsstart).
 

Polisens attraherakampanj går ut brett: radio och tv, lokala medier, artiklar, utomhusannonsering, filmer, egna sociala mediekanaler m.m..

Rikspolischefen Anders Thornberg ser gärna att redan anställda uppmuntrar någon man känner, och som passar som polis, att söka. 

Populärt att studera på distans

Höstens polisutbildning är igång. Totalt var 800 antagna inför utbildningsstarten (av 1 020). Samtidigt var samtliga platser på distansutbildningen (196) fyllda. Nästa år kan distansutbildningen komma att utökas (med drygt 100 platser).


Bild borttagen.Allt om polisens (nya) antagningsprocess

Allt om antagningsprocessen till polisutbildningen redovisas i broschyren "Är du redo för en större uppgift"

Där berättar poliser om sina olika arbeten och om utbildningen på polisprogrammet. Det anges också de många olika uppdrag som poliser kan jobba med:

"80 funktioner, lite drygt, finns det som polis. Utöver olika chefs- och befälsroller kan man till exempel arbeta som spanare, brottsoffersamordnare, områdespolis, ingripandepolis, kommunpolis, tunnelbanepolis, supporterpolis, sjöpolis, trafikpolis, insatspolis, polis i utlandstjänst, gränspolis, kriminaltekniker, sambandsman, hundförare, polisryttare, bombtekniker, brottsplats-undersökare, internetinhämtare, utredare, underrättelseanalytiker, it-forensiker med mera! "

Se även polisens hemsida 

 
Tina Gustafsson