27 november 2002

Polispension

POLISPENSION

Fredagen den 22 november lämnades listor med namn på möjliga pensionärer till RPS. vid beredningsarbetet vid polismyndigheten har vi inte blivit eniga om vilka som skall få pension från årsskiftet med de medel som finansierats genom avgiftssänkning till trygghetsstiftelsen. Medlen motsvarar 15 st 61-åringars pension. De berörda är födda mellan 1939 och januari 1942. Efter beslut av RPS informeras de sökande först.

DELTIDSPENSION

Onsdagen den 27 november inleddes diskussioner om tillämpning av delpension enligt PA 03 vid polismyndigheten. Det är troligt att detta inte kan tillämpas förrän efter första kvartalet 2003, då det är drygt 200 anställda som omfattas av avtalet. Vår strävan är att komma överens om riktlinjer som skall gälla ett antal år framöver.