3 september 2020

Polistidningen avslöjar antalet poliser i yttre tjänst

Gång på gång får vi höra, att vi är fler polisanställda än någonsin. Vi har högt ställda mål, att bli ca 7000 fler poliser till 2024. Det verkar viktigt att upprätthålla bilden av att polisbristen inte är något större problem. Då ställer Polistidningen den viktiga frågan: Hur många poliser finns egentligen i yttre tjänst?
Gång på gång får vi höra, att vi är fler polisanställda än någonsin. Vi har högt ställda mål, att bli ca 7000 fler poliser till 2024. Det verkar viktigt att upprätthålla bilden av att polisbristen inte är något större problem. Då ställer Polistidningen den viktiga frågan: Hur många poliser finns egentligen i yttre tjänst?

Länken ovan får tjäna som exempel. Polistidningen har ju tidigare berättat att blott 800 personer blivit antagna till höstens polisutbildning där det finns 1020 platser, trots rekordhögt söktryck. Detta i Coronatider, när ett tryggt polisjobb borde vara attraktivt för många. Då går myndigheten ut med att "Drygt 1200"! är preliminärt antagna till polisutbildningen. Den som förvånad orkar läsa texten upptäcker det kreativa greppet att räkna in tre! kommande terminsstarter... Så Polistidningen hade rätt från början.

Nu ville Polistidningen reda ut hur många poliser det finns egentligen i yttre tjänst. En inte helt enkel uppgift, Polismyndigheten hävdade att den uppgiften var sekretessbelagd. Eftersom Polistidningen har duktiga journalister anställda, gav de sig inte utan överklagade till Kammarrätten och fick rätt.

Det visade sig att matematiken inte var så enkel. Om man bara räknar Ingripandeenheterna med Brottsförebyggare, finns det nominellt ca 7000 sådana poliser i hela Sverige. Men om man lägger till Gränspoliser, Trafikpoliser, Sjöpoliser, Polisaspiranter med mera*, blir det aningen fler, 9049 i december 2019. Det kan jämföras med datumet för Polisreformen, den 1 januari 2015, när det fanns 9226... Alla siffror är så klart innan kommenderingar, sjukskrivningar, föräldraledigheter, semestrar och så vidare decimerar antalet poliser i verkligheten.

Det har hänt en del med Sveriges befolkning och brottsutveckling sedan 2015, konstaterar Polisförbundets ordförande Lena Nitz i artikeln, och tillägger: "Det är väldigt krävande att jobba ute, med hård arbetsbelastning och tuff arbetsmiljö. Det betalar sig inte särskilt bra och karriärvägarna är få för den som vill stanna i yttre tjänst. Samtidigt är det brist på polisiär kompetens i övriga delar av organisationen, så den som är missnöjd med yttre tjänst har många andra delar att söka sig till."

I Polistidningens reportage följer man en kvinnlig erfaren ordningspolis från Göteborg, som beskriver sin och kollegornas verklighet. Mellan raderna bekräftas Lena Nitz beskrivning: "Det är inte lätt att få till en intervju med (Den kvinnliga polisen) under ett av hennes arbetspass. Först bestämmer vi att hon ska höra av sig under lunchen, men den blir fördröjd av ett grovt rån. Då lovar hon ringa när hon går av sitt skift, men det visar sig att hon måste jobba över för att bli klar med avrapporteringen."

Polistidningen har inte fått ut Polismyndighetens analys av vad som gör att andelen och antalet poliser i yttre tjänst minskat. Det är alltför hemligt för att sprida, uppenbarligen. Artikeln i sig ger dock underlag för en kvalificerad gissning...

Det är värt att fundera över hur många som orkar jobba på det sättet i längden och förena det med ett harmoniskt familjeliv. Nästa gång Du hör mantrat om fler poliser än någonsin, kan det vara bra att ha Polistidningens tabell nedan, i åtanke.

Bild borttagen.

Och minns, antalet IG-poliser är runt 20% färre. Blåljus tackar Polistidningen för ett bra gräv. (Även om detta inte kommer som en överaskning för någon polis på IG, däremot hoppas vi att många politiker och journalister läser artikeln)

*När Polismyndighetens HR-avdelning räknar poliser i yttre tjänst ingår följande kategorier:
● BF-IGV
● Hundförargrupper
● Spaning
● Gränspolisgrupper
som inte är utredningsgrupper
● Trafik
● Sjöpolis
● Lokus
● Handräckning
● Polisaspiranter
● Rytteri
● Aktionsgrupper
● Polisflyget
● Insatsgrupper

Att driva en tidning som Polistidningen är inte billigt. Som medlem i Polisförbundet bidrar Du och jag till att beskriva polisernas verklighet. På senare tid har Polistidningen varit flitigt citerad även i annan media, bland annat på ledarplats. Det känns viktigt och nödvändigt.

Tommy Hansson