Regeringen nekar; Ingen poliskris

Nu när media upptäckt vissa tillkortakommanden inom svensk polis, går regeringen ut på bred front och säger att någon kris inom svensk polis är det minsann inte fråga om. Både Statsministern och inrikesministern berättar för TT, att Polismyndigheten visserligen har lite svårigheter med anledning av omorganisationen, men menar att det kommer att ordna sig...
Nu när media upptäckt vissa tillkortakommanden inom svensk polis, går regeringen ut på bred front och säger att någon kris inom svensk polis är det minsann inte fråga om. Både Statsministern och inrikesministern berättar för TT, att Polismyndigheten visserligen har lite svårigheter med anledning av omorganisationen, men menar att det kommer att ordna sig...

Statsminister Stefan Löfven citeras av TT, med följande intressanta uttalanden:
-Det finns säkert ställen där det är väldigt besvärligt och poliser slutar. Det är inte bra och det måste vi ha respekt för.

Enligt Stefan Löfven tilldelas mer resurser

till polisen i budgeten om några veckor, men han vill inte gå in på hur mycket.

– Vi svarar när vi lägger budgeten, säger han till TT.


Statsministern beskriver larmsignalerna så här:

– Men att plötsligt bara skrika att det är kris i hela polisorganisationen, det tycker jag är att gå för långt...

 

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz kommenterar det uttalandet på Twitter, med orden: "Påminner om Polisförbundets krav (februari 2016) på kriskommission. Påminner även om polisledningens svar. "

 

Det var så vitt Blåljus minns, rent av så, att en hög polischef kallade kravet för "LARV", något som väckte en del uppmärksamhet. Så Statsministerns tal om plötslighet är nog mer hans egen upplevelse än vad mer insatta personer har upplevt.

 

Även Anders Ygeman menar att talet om kris inom polisen är överdrivet. Omorganisationen

har medfört att läget för polisen hårt ansträngt. De har den största omorganisationen kanske någonsin i svensk polis, men också det stora flyktingmottagandet och det förhöjda terrorhotet, säger Ygeman till TT.

Ygeman menar även enligt TT att mycket av den kritik som nu framförs felaktigt kopplas till den stora omorganisationen – som exempelvis tidigare nedlagda polisstationer och missnöje med löneutvecklingen.

 

– Sedan finns det annat som rör effektiviteten i den nya organisationen och där måste vi vara lyhörda och ta kritiken på allvar och se om vi behöver göra justeringar, säger Ygeman.


Blåljus blir allt mer spända på vad höstbudgeten innehåller för polisens del. Det finns ett planerat underskott gällande polisens resurser, något som Polisreformens fader, Thomas Rolén berör här.

Det är värt att påminna om, att när Genomförandekommittén begärde extra pengar för att klara genomförandet, beskrev de vad som skulle hända utan dessa pengar. Då skulle polisreformens målsättningar riskera att omintetgöras...

Kanske är det just det vi ser just nu...


Polisprofessorn Bo Wennström vaknade direkt när Regeringen gjorde sina lugnande uttalanden. Han skriver en rykade bloggpost som bör läsas och begrundas. Bland annat skriver han att:

"Regeringen spelar ett högt spel. Inte minst kan det som nu händer bli Ygemans fall. Han säger så här till TT, att resultaten ”och känslan i polisorganisationen” måste förbättras under hösten. Ja, han tillägger: ”Vi har det här året på oss, sedan ska den nya organisationen sitta. Sedan kommer det att ta längre tid att ta ut effekterna av den nya organisationen”. Undra vad den sista meningen betyder och vilka kunskaper det bygger på om ”vilken tid” man har på sig? Men det kanske är över min nivå att förstå."


Om regeringen inte tror på att det finns en poliskris, kanske krismedvetandet vaknar till liv om 30 dagar, då polisernas löneavtal går ut och vi inträder i avtalslöst tillstånd. Poliserna känner krisen in på bara skinnet. Varje natt. Och varje lönehelg.


Tommy Hansson