9 september 2002

Så här ser Moderaterna på polismyndigheten i Stockholms län

Stockholmspolisen

Stockholmspolisen är landets största polismyndighet och mest arbetsbelastade. Polisen i Stockholm tar emot 1 006 000 telefonsamtal per år. Dessa samtal resulterar i 305 000 händelserapporter, dvs polisen gör någon form av åtgärd. Bristen på resurser är nu tydlig.

För att klara den höga arbetsbelastningen görs hårda prioriteringar och allt fler brott hamnar längst ned på prioritetslistan. Polisen har inte tid att komma och brottsoffret är hänvisad till att göra en telefonanmälan. Oftast handlar det om vardagsbrottslighet som skadegörelse och inbrott. Brott som gör ingrepp i människors vardag. Brott som påverkar människors trygghet och känsla av frihet.

Polismyndigheten i Stockholm har även tvingats genomföra hårda besparingar. Resultatet har blivit en neddragning av olika former av specialistkompetens för att täcka  det ökade personalbehovet och täppa till ekonomiska hål. Verksamheten drivs på kredit, personalen slits hårt och invånarna i Stockholm blir allt mer utlämnade åt brottsligheten.

Moderaterna är allvarligt oroade över utvecklingen och polisens bristande förmåga att bekämpa brott. Vi tar människors oro för ett hårdare samhällsklimat på allvar och föreslår därför följande åtgärder.

• Sverige behöver 20 000 poliser, 4 000 fler än idag.

• Vi anser att polisen i Stockholm bör tillföras ytterligare drygt 1 000 poliser.

• Genom att i år och 2003 anställa civil personal och fler civila utredare med specialistkompetens ökar utredningskapaciteten och 500 poliser frigörs för ökad synlighet och närpolisverksamhet.

• Vi tillför 4 mrd kr utöver regeringen 2003-2006, varav 2,2 mrd till polisen.