23 december 2002

Senaste nytt om pension

Torsdagen den 19 december 2002 träffades polismyndigheten och de fackliga organisationerna för att diskutera myndighetstillämpning av delpensionsmöjligheterna i det nya pensionsavtalet (PA 03). Sammanfattningsvis kan man säga:

Att alla anställda födda 1942 eller tidigare kan söka delpension från 61 års ålder.

Att sysselsättningsgraden måste vara lägst 50 %.

Att lönen blir lägst 80 % av heltid.

Att arbetstiden kan förlägga olika.

Att det tidigast kan genomföras efter den 1 mars 2003.

De som är intresserade bör ansöka om delpension, så att vi så tidigt som möjligt ser hur många som är intresserade. Vidare bör den sökande fundera på framtida arbetstidsförläggning och om nuvarande arbetsuppgifter kan utföras efter delpensionen, eller om ett byte måste ske. Ansökan ställes till resp. pmed/avd.

Fortsatta diskussioner om formerna för delpension fortsätter i januari.

Peter Frisell - handläggare av pensionsfrågor i avdelningsstyrelsen

A: 08-40 186 95

M: 0708 21 23 95