7 oktober 2002

Utvecklingsförslag

Förslag på rationaliseringar eller idéer om långsiktig utveckling av myndigheten efterlyses.

Utvecklingskommittén till RALS 2002-2004 är överens om att långsiktigt utveckla myndigheten och hitta rationaliseringsvinster som kan användas på bättre sätt.

Därför går kommittén nu ut till alla anställda för att hitta konkreta förslag på rationaliseringar eller andra idéer om långsiktig utveckling av myndigheten. Styrning/ledning, delegation och     arbetsmiljö är exempel på utvecklingsområden.

En enkät skickas snart ut till alla och den kommer också att finnas på Intrapolis.

Har du förslag är du välkommen att lämna dem här på Blåljus. Redaktionen kommer att skicka det vidare till våra representanter i utvecklingskommittén

Här kan du lämna förslaget!