26 oktober 2002

Välkommen!

Med denna hemsida vill vi ge dig en insyn i rättsskyddet och rättssäkerheten i Stockholms Län ur ett polisiärt perspektiv. Vi vill inte ge några svar, men däremot vill vi ge dig en bild av verkligheten som vi uppfattar den.

Verkligheten är ibland krass statistik som naturligtvis kan förvanskas, men där varje inbrott eller misshandel i statistiken har sitt ursprung i en verklig händelse. Alla dessa statistikuppgifter har sina egna tragedier med människor av kött och blod som spelar huvudrollerna.

  Polisen som ställs inför alla dessa händelser, vem är han eller hon?Vi vill försöka ge dig en bild av händelser i det vardagliga livet där också den enskilda polisen version återges. En bild som kanske inte alltid överensstämmer med din bild av polisens vardag.

Hur är det med polisens resurser i Stockholms Län är en annan fråga som ständigt diskuteras. Vi kommer att fortsätta denna diskussion och försöka lägga fakta på bordet. Fakta är inte alltid så lätt att få fram men vi kommer att försöka åskådliggöra detta genom diagram m m.

Vi går mot en het sensommar och höst ur flera perspektiv. Det är valår och det innebär att polisens situation kommer att diskuteras och ”sanningar” kommer att spridas med innebörden att det aldrig har satsats så mycket på polisen som just nu.Tyvärr har ingen polis i Stockholms Län sett något av den satsningen.

En naturlig del av informationen kommer naturligtvis vara det som händer inom avtalsrörelsen. Vi har nu ett utvecklingsavtal som skall förhandlas lokalt inom polisen i Stockholms Län.

Vi ser med spänning fram emot de diskussioner som vi förutsätter kommer att föras i forumet.