15 maj 2003

YTTRE TJÄNSTEN VIKTIG FÖR CARIN GÖTBLAD Polisfacket: Hon vill samverka Gunno Gunnmo fick gå för 7 miljoner

”Jag vill fortsätta att driva utvecklingsarbetet inom polisen i Stockholms län efter de linjer det drivits på senare tid.”

Det viktiga uttalandet gör Carin Götblad för blåljus.nu. Carin tills idag biträdande länspolismästare vid vår myndighet, vid middagstid utsedd av regeringen till länspolismästare. Grattis – trots omständigheterna.

”Tack. Jag hade önskat att få jobbet i en annorlunda situation. Men jag ser fram emot att leda polismyndigheten. Här finns så många kvalificerade medarbetare och så mycket större kapacitet än på många andra håll.”

”Du kommer för inte så länge sedan från Gotland – en mycket liten myndighet. Blir det inte besvärligt?”

”Dels har jag ju arbetat tillsammans med Gunno här en tid, dels är det faktiskt en fördel att vara chef på en liten myndighet. Det ger inblick och delaktighet i alla processer från ax till limpa.”

”Vad ligger dig varmt om hjärtat att ta itu med?”

”Jag vill bland annat satsa på den yttre verksamheten. Den är så viktig men har varit styvmoderligt behandlad under många år. Jag tror, som en del av satsningen, att den behöver en injektion med nya människor med nya erfarenheter. Jag vill till exempel se fler kvinnor på yttre, operativa chefsjobb. Jag vill stödja och uppmuntra kvinnor att röra sig mot sådana jobb. På samma sätt vill jag uppmuntra män att förnya sina perspektiv.”

”Det ligger mig också varmt om hjärtat att arbeta med värderingsfrågor, mångfald, jämställdhet och etik. Jag tycker också att vi chefer måste bli mycket bättre på att ta till vara alla goda exempel ute i verksamheten.”

”Kommer du att hinna allt?

”Det här går inte över en natt. Jag ska inte tycka så mycket nu i början. Jag ska noga analysera var sak för sig och bilda mig en uppfattning. Många saker är svårare och trögare därför att myndigheten är så stor. Men det balanseras väl att det finns en stor tillgång på kompetenta medarbetare och, som sagt, en kapacitet som man inte hittar på andra håll.”

Carin vill inte alls diskutera sina tankar kring konflikten mellan Gunno Gunnmo och Sten Heckscher.

”Jag vill fokusera på mitt uppdrag och se till att jag gör ett bra jobb för polisanställda i Stockholms län. Jag ser framåt i första hand.”

Carin började sitt yrkesliv som förskollärare. När man hör henne berätta slås man av att hon har varit chef nästan överallt där hon jobbat. Så till exempel blev hon raskt chef inom barnomsorgen efter examen 1978. Sedan pluggade hon juridik och blev snabbt jurist och avdelningschef i Ungdomsstyrelsen. Därefter polischefsutbildning med Skövde som utbildningsort. Ett år jobbade hon på personalansvarsnämnden, PAN. Polisintendenttiden tillbringade hon i Mora. Därifrån hoppade hon till fleras överraskning av från polisen till uppdraget som chefsjurist på Statens Institutionsstyrelse, SIS, där Carin bland annat tog fram förslaget till sluten ungdomsvård. Värdefulla år, säger hon själv. Sedan återvände hon till polisen och länspolismästarjobbet på Gotland. Gunno värvade henne som sin biträdande länspolismästare. Senast har hon varit utlånad till krisernas Värmland som tf länspolismästare.

ETT DJUPT ANDETAG.

Vi inom polisfacket har haft ett långt samtal med Carin Götblad på fredagseftermiddagen, berättar Lars Ericson för blåljus.nu. Jag känner mig mycket nöjd med den atmosfär som samtalen fördes i, fortsätter Lars. Vi blev överens om att ta ett djupt andetag och tillåta oss en tvåveckorsperiod då vi smälter allt det som hänt. Under den tiden kommer inga egentliga förhandlingar att föras. Det diskuteras om att eventuellt skjuta upp den kommande budgetkonferensen. Medlemmarna kan känna sig lugna - inom polismyndigheten i Stockholms län kommer inget dramatiskt att hända på fjorton dagar. Och när vi sedan tar itu med frågorna igen känner jag tillförsikt. Carin Götblad visar tydligt var hon står - hon vill samverka med personalen inom polisen i länet. Jag bedömer att vi tillsammans har goda förutsättningar att skapa ett bra arbetsklimat, slutar Lars.

---------------------------

Gunno Gunnmo fick gåför 7 miljoner om året.

Vid en genomsnittlig beräkning och jämförelse mellan de polismyndigheter i övriga landet som slutit löneavtal och Stockholm visar sig skillnaden vara 7 miljoner om året. Detta skall ses i förhållande till Stockholms polismyndighets totala budget om 3,3 miljarder om året.

Det kan påpekas att avtalstiden för de 8 % som avtalet beräknas ge är fördelade på en tid av 2.5 år. Dessutom har poliserna avstått retroaktiviteten under ett helt år från det att huvudavtalet slöts.

Enligt den nyligen framlagda rapporten från Solving International – Bohlin & Strömberg visar den på besparingar, via effektiviseringar, på 475 – 1000 miljoner per år sedan 1996 inom polismyndigheten i Stockholms län.

  I skenet av detta kan man lätt konstatera att de anställda utför mer arbete med mindre resurser nu än 1996. Det ter sig då helt oförståeligt att Sten Heckscher vidtar åtgärder mot en Länspolismästare för 7 miljoner.

    Vi ställer oss än mer frågande till Gunno Gunnmos avsättning som Länspolismästare och dessutom ifrågasätter vi mycket starkt Sten Heckschers handlande och omdöme.

Styrelsen/Lars Ericson

---------------------------

Läs Jan Karlsen och Kristina Axén Olin i SvD. Sök via "Länkar" och "Aktuella artiklar av intresse".

---------------------------

"Väntan kändes lång, men till sist så"

Klicka på "Insändare" ovan och läs nya inlägg! Studera till exempel "Kerry" som undrar om alla är nöjda med nya lönen? Själv är han det men argumenterar för att andra borde vara mindre nöjda. Vad tycker du?

"Jovisst får det duga. Men jag säger att procentuell höjning på sätt och vis ska räknas från en tid långt tillbaks. Dubbelretroaktivt på ett teoretiskt vis. Om nu någon,Heckscher är det väl bara, får för sig att det var orimligt så tycker jag att det var hederligt, det var rättvist. Väntan kändes lång, men till sist så", skriver "Gammelinspektören" till Kerry. Och visst ligger det väl något i resonemanget?

HAN VÄXTE SIG STOR...

"Gunno Gunmo fick så klart inte avgå bara för löneavtalen! Det berodde ju säkert på att Gunno växte sig stor och då började Sten ana hot." Så skriver signaturen "Simon" i en insändare. Signaturen berättar att han är uppvuxen i samma by som Gunno.

---------------------------

Till brottande polis: Ville ni nåt? Debatten om LKC går vidare hos blåljus.nu

"Jag förstår att Ni som är operatörer är frustrerade och förbannade på olaterna vissa på fältet lagt sig till med!! Kan berättade en historia som drabbat mig själv.....en MC larmas ut efter att en parull haft en jagis.....ett par minuter senare stöter vi på denna MC och jakten tar vid....ett FLERTAL IL-anrop skickas utan att kontakt etableras. Jagisen slutar lyckligt, dvs vi griper busen. När jag ligger på marken och slåss med busen riktar LKC upp ett patrullanrop och frågar om vi ILAT???!!!! That´s life!Med förhoppning om en bra sommar hoppas jag att svarstiderna trots alla olater minskar!". Så skriver en polis i ett inlägg i debatten om LKC, länskommunikationscentralen. Från LKC dirigeras flertalet yttre poliser i länet.

VET ÄLDST VERKLIGEN BÄST

undrar en signatur i enni insändrare och utrbister:

Tur att det årligen strömmar in nytt friskt polisblod i organisationen. Tur att de flesta turlagen är splittrade. Att den gamla maktstrukturen försvunnit. En förlegad struktur där Vakthavande och Yttre Befäl var gudar. Tur att det äntligen ser ut att bildas ett nyttt klimat i kåren, ett klimat där hänsyn tas till polisernas personliga egenskaper och erfarenheter istället för hur många tjänsteår man har!!!!!

---------------------------

VEM BLIR MEST FÖROLÄMPAD?

Red träffade en kollega på barnkalas i veckohelgen och kan inte undanhålla läsekretsen dennes berättelse. I RPS hissar har tydligen utvecklats en rätt häftig protestkultur i form av små anslag. På ett av dessa jämförs en högre befattningshavare i huset med Saddam H. En jämförelse som är djupt orättvis mot... Nej, tig min tunga - så djupt får denna hemsida inte sjunka som att gå in på vem som är drabbad.

Hemsidan uppdaterad 030515 kl 2150.