Bild
regionnytt topp

 

(Vid påkallade tillfällen ca 2 ggr/år)

2023
November
Ur innehållet: RALS 2023-2025, Dags att motionera till Regionstämman 20-21 mars, Ny rikspolischef heter Petra Lundh, Dags att anmäla sig till vårens fackliga utbildningar, Var med och påverka - bli förtroendevald i Polisförbundet.

2022
November
Ur innehållet: Nu gäller muntliga avstämningssamtal/ Lär känna ny ordf Fo Chef/ Tips till långtidssjukskrivna / Friades av TR för dataslagningar på fritiden - men åklagaren kommer att överklaga

Oktober  
Ur innehållet: pågående löneförhandlingar, rapport från Kongressen 2022 m.m

2021
December 
Ur innehållet: Motioner till regionstämman ska vara inlämnade senast 1 feb 2022.

2020

December 
Ur innehållet: Stefan Eklund kommenterar det gångna året och lönesatsningen

Oktober 
Ur innehållet:  Polisförbundet skapade extrasatsning på polisen 360 miljoner /  44 motioner beviljade på Kongressen

September 
Ur innehållet: Uppföljning av Rals / Ny MBL-form / Inställda utbildningar / Polisens dag m.m 

April 
Ur innehållet: Stämma 2020 / Nya löner i maj / Stockholms poliser anmäler mest (covid-19) m.m.

2019

December 
Ur innehållet: Nya löner klara för Stockholms poliser KUV ska bli tydligare / Ny lag: Sabotage mot blåljusverksamhet / Förändringar i pensionsålder m.m.