13 oktober 2012

Arbete inför ny lönesättning enligt RALS pågår

Arbete inför ny lönesättning enligt RALS pågår


Polisfacket i Stockholm och Polismyndigheten i Stockholms län har skrivit under en principöverenskommelse om hur lönesättningen av icke arbetsledande inspektörer ska hanteras. En partsgemensam utbildning angående detta pågår nu för fullt i myndigheten. Utbildningen riktar sig i första hand till första linjens chefer och lokalt fackliga styrelseledamöter på
distrikt och avdelningsnivå. Efter genomförd utbildningen är tanken att lönesamtalen kan påbörjas utifrån Polismyndighetens lönekriterier.

Parternas målsättning är att så snart som möjligt teckna en principöverenskommelse för polisassistenter.

Andreas Strand
Förbundsområdesstyrelsen