10 november 2012

Senaste nytt om förhandlingarna!

Senaste nytt om RALS-förhandlingarna!

Även om det varit sparsamt med information på Blaljus pågår RALS-förhandlingarna för fullt.

I skrivande stund pågår lönesamtalen med icke arbetsledare inspektörer.

Parallellt med detta förs positiva diskussioner med arbetsgivaren rörande polisassistenter, arbetsledare och chefer. Vi hoppas att inom en snar framtid kunna teckna fler principöverenskommelser. Mer information kommer.

Andreas Strand
Förhandlingsansvarig.


PS; Den som vill ha ett perspektiv på vad som motiverar medarbetarna bäst, se denna video apropå individuell lönesättning.