Vår verksamhet/publikationer

Regionstyrelsens mål och inriktning beskrivs i Verksamhetsplanen vilken godkänts av Polisförbundet Stockholms förbundsområdesråd. Verksamhetsberättelsen redovisar regionstyrelsens arbete mellan stämmor.   

 

Verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsplan 2020-2021


Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019