Vår verksamhet/publikationer

Regionstyrelsens arbete och mål beskrivs i Verksamhetsplanen vilken godkänts av Polisförbundet Stockholms förbundsområdesråd. I Verksamhetsberättelsen redovisar regionstyrelsens sitt arbete mellan stämmor.

DET HÄR VILL VI -
Verksamhetsplan 2022/2023


SÅ HÄR GICK DET -
Verksamhetsberättelse 2020-2021