Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-12-15 13:30

176 luckor på polisutbildningen vårterminen 2018

Polismyndigheten har nu sammanställt hur många av de 800 platserna på Polishögskolan som blir besatta av lämpade blivande poliser. Efter att de sökande 9354 sållats och agnarna skiljts från vetet, var det endast 624 som befanns lämpade och behöriga. Dvs ca 70 färre än i höstas. Dock har det historiskt funnits ännu magrare kursomgångar, framhåller Polismyndigheten.

 

"624 personer erbjuds en utbildningsplats till nästa utbildningsstart. Det är något färre än de 693 personer som antogs i höstas men dubbelt så många som 2015. Historiskt sett är det få gånger som polisen har kunnat erbjuda så här många en utbildningsplats. Antalet utbildningsplatser har utökats kraftigt på bara några år. Från 300 per intag under 2015 och i januari 2016, till 800 per intag under 2017 och 2018.


Till utbildningen som startar i januari fylls inte alla platser, utan polisutbildningen har plats för ytterligare 176 studenter. Men polisen är noga med att de som antas måste uppfylla antagningskraven.


- Det finns ett stort intresse för att bli polis och det har ökat senare år, men många sållas bort eller hoppar av under antagningsprocessen. Vem som helst kan inte bli polis, säger Stefan Wehlin på polisens HR-avdelning som ansvarar för arbetet att attrahera till polisutbildningen.

Polisen och Rekryteringsmyndigheten, som ansvarar för prövningen av de som söker, arbetar aktivt med att fler av de som kallas till prövning också ska komma. I snitt kommer 60-65 procent av de som kallas. En andel som ska höjas.

 

- Vi ser bland annat på möjligheten att den sökande själv kan boka sin prövningstid och att polisen står för kost och logi liknade det upplägg som Försvarsmakten har, säger Stefan Wehlin.

 

Vid ansökningsperioden i november sökte närmare 10 000 personer till polisutbildningen som startar i augusti 2018. De som går vidare i antagningsprocessen kommer kallas till prövning under vintern och våren 2018. Prövningen genomförs i Stockholm eller Malmö. Nästa tillfälle att söka till polisutbildningen är i vår.

 

9 354 personer sökte i våras till polisutbildningen. Av dem var det 4 695 som uppfyllde kraven och sågs som behöriga sökande. 4 037 personer kallades till medicinsk och psykologisk prövning hos Rekryteringsmyndigheten. 2 379 personer kom till prövningen.

 

Det går att söka till polisutbildning två gånger per år, på våren och hösten. Till utbildningen som startar i januari och i augusti 2018 finns det 800 utbildningsplatser per tillfälle fördelat på lärosätena i Umeå, Växjö och Huddinge söder om Stockholm. Det går att läsa utbildningen på distans.

 

Attrahera fler lämpliga personer och fylla platserna på polisutbildningen är tillsammans med att bibehålla medarbetare och återanställa tidigare anställda viktiga åtgärder för att öka antalet medarbetare så att polisen ska kunna fullgöra sitt uppdrag."


Blåljus inser vikten av att polisyrket blir attraktivt. Polisförbundet jobbar ständigt med det målet för ögonen. Det är fortfarande vår förhoppning att högsta polisledningen och våra politiker även gör det. För vi behöver enligt uppgift bli #flerpoliser...


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994