Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-09 13:10

Advokat Martin Cullberg ser polisens kris och även dess lösning

Den högt profilerade advokaten Martin Cullberg, är inte den som brukar skräda på orden inför rätta, och säkert har fler än en polis fått sina uppgifter nagelfarna av honom i olika rättsfall. Nu lämnar han sin vittnesbörd om hur poliskrisen drabbar rättsamhället, brottsoffren och rättssäkerheten.

I Aftonbladet Debatt, skriver advokat Cullberg på ett sätt som visar att han har förstått polisens kris och alla dess konsekvenser.

Han inleder med att konstatera att kraven på hårdare tag mot brottsligheten, fler poliser och höjda straff kommer från politikerna i kör. Mot bakgrund av de åtgärder som hittills vidtagits ser det dock ut att bli tomma ord om inte polisyrket görs mer attraktivt.

Som försvarsadvokat möter Cullberg dagligen poliser som huvudsakligen utreder grova brott och det han ser oroar honom

 

"Skickliga, erfarna poliser är uppgivna. De har tappat hoppet och lusten att göra det som de egentligen brinner för."

 

Cullberg fortsätter med att beskriva den grova brottslighetens framfart,

och hur bristande polisresurser leder till att brott inte utreds som de borde. När brott inte ens utreds eller läggs på hög, hjälper det inte med hårdare straff som aldrig blir utmätta... Bakom siffrorna finns brottsoffer som tvingas leva i ovisshet, gärningsmän som kan fortsätta begå brott utan att straffas och risken att medborgarna tappar tilltron till polismyndigheten.


Han vill se välutbildade och kompetenta konstalar, något som riskeras när rekryteringen går så dåligt att begåvningskraven sänks - Och inte ens då kan platserna på polishögskolorna fyllas upp, noterar han.

 

Polisyrket inget kall längre


Att erfarna poliser säger upp sig från polismyndigheten och går till den privata sektorn eller andra mer välbetalda tjänster visar att det inte räcker med ett kall. Ett kall betalar inte räkningar och dämpar inte frustration hos varken den enskilda polisen eller dennas anhöriga skriver Cullberg.


"Med rejält höjda ingångslöner och kraftigt förbättrad löneutveckling för utredare och poliser i yttre tjänst skulle polisyrket på ett enkelt sätt bli lockande även för de som har möjlighet att välja andra, idag mer välbetalda yrken. Att locka de som presterar i den högre delen av skalan på antagningsproven istället för att tråla efter bottenskrapet måste väl ändå vara målet om man vill lösa brott?" Frågar sig Cullenberg retoriskt, och vi kan bara hålla med.


Tommy Hansson

 

 

 

 

 

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994