Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-01-17 13:50

Blåljussabotage kan ge livstid

Riksåklagaren Anders Perklev har idag lämnat sin utredning om skydd för blåljuspersonal till Regeringen för lagstiftning. Det innebär en del rejäla straffskärpningar, bland annat ska grovt våld mot tjänsteman ge minst ett års fängelse och högst sex års fängelse. Det nya brottet blåljussabotage införs också.

Det kan handla om att förhindra räddningstjänst, brandkår, sjukvårdspersonal och polis insatser genom att angripa fordon, material eller polishästar /hundar eller fastigheter. Normalt blåljussabotage kan ge upp till fyra års fängelse. Grovt blåljussabotage bestraffas med minst två års fängelse och högst 18 år eller livstid.

Nu ska förslagen ut på remiss under våren så att proposition kan läggas innan valet 2018. Lagen kan då gälla från januari 2019. Riksåklagaren berättar att förslagen tagits fram i nära samarbete med fackföreningar, bland andra Polisförbundet. Dessutom har utredningen gjort studiebesök bland annat hos polisen Järva och Rosengård.Författningsförslag om hur möjligheterna till kroppsvisitation av personer som är kallade till förhör i Polismyndighetens lokaler kommer till sommaren.

Utredaren ska även kartlägga och analysera domstolsavgöranden som gäller polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning och överväga och föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa deras rätt till ersättning, även det förslaget presenteras till sommaren. Att de kommer senare beror på att de inte fanns med i utredningen från början utan i tilläggsdirektiv.

 

Utdrag ur justitiedepartementets pressmeddelande:

"Redan i dag är det straffbart att till exempel kasta sten mot polis i samband med utryckning. Men för att tydliggöra brottets allvar och för att stärka skyddet för blåljuspersonal föreslår utredningen att ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken. Brottet gör det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.

Utredningen föreslår även:

  • Att det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att det högsta straffet höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år.
  • Att en ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en annan person på grund av dennes arbete.

Även Rikspolischef Dan Eliasson välkomnar utredningen på Polisen.se med orden: − Vi har väntat på den här utredningen och välkomnar förslagen. Det är viktigt att regeringen nu driver lagstiftningsfrågan snabbt framåt. Samhället måste markera tydligt när någon angriper de som är satta att skydda och hjälpa alla andra, säger rikspolischef Dan Eliasson.


Läs SOU

Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994