Publicerat 2020-04-13 10:40

Brotten blir grövre och poliserna mindre erfarna

Peppe Larsson, som är ingripandepolis i Göteborgs Citypolis, beskriver i nättidningen Kvartal hur han upplever att brotten utvecklats under hans tolv år som polis. Och hur alltför få poliser vill eller orkar vara kvar på ingripandeenheterna. En utveckling som är mer än välbekant för poliser i Region Stockholm.

Förutom polis, är Peppe även studerandeombudsman för Polisförbundet och bidrar stort till att poliseleverna förstår vikten av att Sveriges poliskår har ett starkt fackförbund. Han är även aktiv på Twitter - ett av de poliskonton som är ett måste att följa.

I artikeln beskriver Peppe ingripandepolisernas arbetsuppgifter och anställningsvillkor. De som förordar att just den sortens poliser skulle kunna rekryteras med lägre intagningskrav eller förenklad utbildning kan med fördel läsa artikeln och tänka om. Han beskriver även problematiken när alla nyrekryterade poliser ska utbildas i verkligheten - Den tänkta erfarenheten som då ska överföras kan mycket väl bli utlärd av en polis med bara enstaka år i tjänst.

Peppe beskriver i artikeln hur Sveriges politiker under allt för många år underfinansierat Polismyndigheten och inte lyssnat till polisernas eller Polisförbundets varningssignaler. Vi har i allt för många år skrikit för döva öron att vi är för få, har för dålig teknik/hjälpmedel, föråldrad lagstiftning, avsaknad av administrativt stöd, eftersatta löner – listan kan göras lång.

Han noterar dock en förbättrad insikt, men att få fram tillräckligt många tillräckligt bra poliser tillräckligt snabbt är en svår ekvation. Och ännu svårare blir det på ingripandeenheterna, där ofta de nyaste poliserna ska angripa några av de allra svåraste arbetsuppgifterna. Problemen känns igen, det har bara blivit mer akut.

Peppe beskriver orsak och verkan i sin artikel, som är högst tänkvärd läsning särskilt för polismyndighetens chefer, HR-enheter och politiker med ansvar för polispolitiken.

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994