Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-04-28 11:00

Fler orter kommer att klassas som särskilt utsatta

I slutet av maj, kommer en ny lista att publiceras av polismyndigheten där utsatta områden och särskilt utsatta områden specificeras. Den lista som gäller idag, och bland annat styr polisens prioriteringar och i viss mån lönesättning, är från 2015. Det händer som bekant saker på den krimininella fronten hela tiden, så en sådan lista borde vara en färskvara. Blåljus har diskuterat antalet områden tidigare, bland annat här.

Nu spekulerar Sveriges Radio P4 om att det kan bli Tynnered i region Väst som blir ett av de nya särskilt utsatta områdena.
Chefen för Polisområdet Storgöteborg, Erik Nord vill inte delta i spekulationerna, men berättar om att det är en ny, aktualiserad lista på gång med fler områden som klassas som utsatta eller särskilt utsatta. Enligt Nord skall det dock bero mer på att polisens analys blivit bättre, än att brottsligheten har blivit grövre.Blåljus har tidigare berättat om hur utsatta näringsidkare i Husby är, vilket fått näringsminister Mikael Damberg att försöka samverka med Svensk Handel för att näringsidkare där ens skall kunna få försäkringar.Under tiden pågår brottsligheten som vanligt i svenska orter.
Sätra är en sådan ort, där DN beskriver en brottslighet som går ut över näringsidkares och medborgares trygghet. Polisen behöver komma med flera bilar vid utryckning, ibland kommer de inte på grund av resursbrist, och inte ens väktarföretag vill arbeta i området. En ICA-föreståndare berättar för DN:

"Polisen har lämnat walk over i Sätra. Buset kan härja fritt för de vet att det är obevakat. Det finns ingen kameraövervakning i centrum, inga ordningsvakter och polisen kommer inte hit om de inte kan skicka två bilar."

Medborgare vill ha kommunala väktare
för att få bort kriminaliteten från centrum, de beskriver hur det luktar braj i hela centrum på kvällstid med grupper av ungdomar som sprider otrygghet. En politiker svarar att det inte är en lösning, utan att ett möte med företagare och centrumledning skulle vara en lösning...

Även Rikspolischefen, Dan Eliasson, beskriver den kommande sammanställningen av utsatta orter i sitt rykande färska veckobrev:

"Polisens uppdrag är att svara för de boendes trygghet och säkerhet. Vi ska förebygga, lösa och bekämpa brott. Från polisens sida kommer vi inom kort att presentera en underrättelserapport med en lägesbild av landet och vilka områden som vi ser som utsatta och särskilt utsatta. Den rapporten kommer att följas av ett inriktningsbeslut om hur vi från polisen kommer att prioritera och stärka vår närvaro i de aktuella områdena samt ett antal övriga åtgärder. Vi kan se att antalet särskilt utsatta områden ökar men det beror på att vår kunskap och förmåga att bedöma läget har förbättrats och fördjupats."

Blåljus vet inte.
Men kanske är Sätra en kandidat till den nya uppdaterade listan som ska få extra polisresurser. Eller Sollentuna, Farsta, Hagsätra, Vårberg eller Hallonbergen. Eller en annan ort. När en ort blir bortprioriterad växer nya generationer upp i kriminalitet. Problemet med denna typ av lista, är att orterna tycks bli fler fortare än antalet poliser ökar. Och även i glesbygd är poliserna för få.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994