Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-05-10 08:50

Fler poliser gör skillnad - men hur kommer vi dit?

Nu når oss nyheten att trenden med fler och fler skjutningar i förorternas gängmiljöer kan vara bruten. Det handlar sannolikt om en kraftfull satsning med poliser på de allra mest utsatta orterna och särskilda insatser. Samtidigt beskriver UNT vilket löneläge nya poliser har. Och att det ändå finns blivande poliser. Men vi kan ju inte bara ha poliser som ser yrket som ett kall - de måste kunna försörja sig också. En annan fråga som många poliser upplever inpå skinnet, är den utsatta arbetsmiljön, och där väljer nu Polismyndigheten att satsa 50 miljoner kronor. Inte en dag för tidigt!

När det gäller skjutningarna är trenderna lite olika i olika delar av landet. Men i region Stockholm har kraftfulla satsningar på områdespoliser i särskilt utsatta områden och särskilda insatser gjort skillnad berättar SVT. Chefer för satsningarna berättar att ett 40-tal kriminella nu är häktade för grova brott i Stockholmsregionen, och i flera utredningar kommer vi kunna gå till åtal. Det här gör att vi kommer få fler dömda för mord och skjutningar. Och förhoppningsvis en varaktig minskning av bland annat grova våldsbrott.

 

De flesta boende i de utsatta områdena drar nog en lättnadens suck utifrån det arbete poliserna gjort.

 

Anna Ramsten, ordförande i Förbundsregion mitt, berättar i UNT tillsammans med en vaktchef, att poliser och ordningsvakter i staden kan ha samma lön, i början av karriären. Detta trots polisutbildningen som måste finansieras via studielån under 2,5 år, medan en vakt kan ha en utbildning på ett par veckor. Anna konstaterar att vakterna har rimliga löner, det är inte det som är problemet, utan att poliserna är lönesatta på en för låg nivå. Det behövs helt enkelt ett rejält polislönelyft, konstaterar hon.

 

Vaktchefen har synpunkter även han och säger till tidningen: Det är för jävligt att poliser inte har högre löner, de är värda betydligt mer än så. Jag tycker att de som genomgår polisutbildningen ska få den betald, det är så man kan locka till sig människor som har livserfarenhet. Nu får man bara in unga poliser i yrket, enligt vaktchefen som även beskriver hur polisbristen gör vaktjobbet svårare och riskablare.


UNT berättar även om en ordningsvakt som vill förverkliga sin dröm om att bli polis. Detta trots att det innebär studielån och sedan sänkt lön - när studielånen ska betalas.


– De flesta ger sig inte in i polisyrket för lönen. Jag vet att poliser får slita hårt med tanke på polisbristen. Mitt val bygger inte på något rationellt övervägande, det är ett kall, säger den blivande polisen som berättar att han har drömt om polisyrket sedan han var barn. Inspirerad av polisdeckarna Beck och Wallander växte sedan viljan att prova yrket ytterligare. Nu hoppas han få möjlighet att prova att jobba inom polisen. Egentligen vill han inte kalla polisyrket för ett kall, men folk förstår vad han menar när han säger så.

– Poliser har dåliga löner i allmänhet, men polisyrket är meningsfullt. Jag hoppas att polislönerna höjs med flera tusen kronor under utbildningens gång.


Den blivande polisen beskriver även sin syn på polisyrkets risker, han noterar att poliser ibland går in i situationer med livet som insats, det borde ersättas därefter...


Just när det gäller polisyrkets risker, och insatser för att skydda poliser och andra polisanställda gör polismyndigheten nu en kraftansträngning. Att det behövs, har ju flera poliser i region mitt bittert fått erfara, när attentat riktats mot deras bostäder eller polisstationer.


Polismyndigheten skriver:


Polismyndighetens ledning har beslutat att avsätta femtio miljoner kronor årligen under perioden 2018 - 2020 för att möjliggöra en ambitionshöjning inom arbetsmiljöområdet.


Regeringen gav i augusti 2017 Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för ytterligare förbättringar i polisens arbetsmiljö samt fler karriärvägar för polisanställda.

– Utvecklingen med allvarliga attacker mot poliser och polishus betyder att vi vill öka ambitionsnivån ytterligare i arbetsmiljöarbetet. Ytterligare 50 miljoner kronor årligen fram till och med 2020 ska satsats för detta ändamål. Insatserna ska riktas så att de verkligen gör konkret skillnad för medarbetarna längst fram, säger Mats Löfving, avdelningschef för Noa och tillika ordförande i polisens nationella skyddskommitté (NSK).

 

Medarbetarskyddet förstärks

Under 2018 kommer medarbetarskyddet att förstärkas med 25 miljoner kronor för att bland annat motverka hot, våld och annan otillåten eller otillbörlig påverkan. Ett annat prioriterat område är yrkeshandledning där samtliga polisregioner, Noa och NFC får dela på 10 miljoner under 2018. Med avstamp i de polisanställdas upprop #Nödvärn satsar myndigheten dessutom 3 miljoner för att arbeta brett och aktivt med bemötandefrågor.

 

-Att ständigt förbättra arbetsmiljön för polisens medarbetare är en viktig del i vår ambition att vara en attraktiv arbetsplats. För att polisen ska kunna öka antalet anställda de närmast åren behöver vi anstränga oss för att behålla våra nuvarande medarbetare samtidigt som vi attraherar fler, nya medarbetare, säger Kajsa Möller, HR-direktör.

 

Arbetet med regeringsuppdraget sker utifrån myndighetens arbetsmiljöstrategi och i samverkan med berörda arbetstagarorganisationer och skyddsorganisationen.

 

Huvudskyddsombuden kommenterar

Så här kommenterar Polisens två nationella huvudskyddsombud ambitionshöjningen inom arbetsmiljöområdet:

 

– Det ekonomiska tillskottet och det partsgemensamma arbetet med fördelningen fungerar främst som "start-injektioner" för de polisverksamheter som verkligen behöver förbättrad arbetsmiljö. Jag hoppas på att injektionerna tillsammans med systematiska arbetsmiljöarbetet i linjen ger bestående effekter i kollegornas arbetsmiljö genom exempelvis regelmässig yrkeshandledning, snabbare upphandlingsprocesser av personlig skyddsutrustning och höjt standardiserat skalskydd på våra polishus, säger Emma Cronberg, polis och nationellt huvudskyddsombud.

 

– Medarbetarskydd är en mycket viktig fråga och jag ser fram emot att man tar ett helhetsgrepp för samtliga anställda i frågan. Fördelningen har diskuterats intensivt i Polisens nationella skyddskommitté, NSK, och arbetet har lett till att de övriga posterna har fått stå tillbaka i år. Jag utgår dock ifrån att bland annat kultur- och bemötandefrågan lyfts upp under det här och kommande år och därmed får en större del av fördelningen framöver, samt att integreringen av frågorna blir tydligare i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Giesela Swedborg, som är huvudskyddsombud för de civilanställda inom polisen.

 
Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994