Publicerat 2020-01-02 10:30

Från 30 veckor till 30 dagar ska förbättra rekryteringen

Som Blåljus tidigare beskrivit, hade våromgången 2020 till Polishögskolorna rekordmånga sökande, hela 17 498 påbörjade ansökningsförfarandet. Förhoppningen var så klart att alla 1020 platserna skulle fyllas upp. Dock blev antalet godkända blivande poliser en besvikelse, endast 651 fyllde kravet, ofta uteblir sedan drygt 10% till terminsstarten...

Det innebär att vi ligger på ungefär samma nivå som 2016, något som inte är förenligt med att poliserna ska bli runt 7000 fler till 2024.

Det förtjänar att upprepas, att polisyrket behöver bli mer attraktivt, även om det är ett drömyrke i vissa avseenden, ska man kunna försörja sig på jobbet i alla delar av landet. Polislönerna är så klart avgörande för attraktiviteten, och Polismyndighetens beskrivning av lönesystemet på deras rekryteringssida är sanningsenlig:

"Inom Polismyndigheten tillämpas individuell lönesättning och polisers lön och löneutveckling baseras på arbetsresultat, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar. Offentlig verksamhet är inte löneledande."

Den sista meningen är inte ett understatement, och kan kompletteras med att Polismyndigheten inte är löneledande i den offentliga verksamheten... Även om polisernas löneläge i förhållande till andra offentliganställda genom de senaste årens lönerörelse har förbättrats något.

När lönekorrigeringarna dröjer och arbetsmiljön är som den är, har Polismyndigheten dock tagit tag i rekryteringsprocessen, som genom att vara långsam och upplevas som byråkratisk i sig verkat avskräckande på en del blivande poliser som haft andra alternativ. Nu berättar Polismyndigheten på Intrapolis om den nya rekryteringsordningen som ska avkorta tiden mellan ansökan och besked från 30 veckor till 30 dagar!

Från och med den 2 januari 2020 införs en ny antagningsprocess där det är möjligt att söka till polisutbildningen hela året. Tester och antagning kommer ske löpande.

 

Förändringarna innebär att hela processen, som tidigare tagit 30 veckor i bästa fall, istället kommer ta 30 dagar. Förhoppningen är också att det ska leda till färre avhopp.


Den som söker polisutbildningen behöver nu enbart ansöka via Rekryteringsmyndighetens hemsida och behöver inte längre registrera sig via antagning.se. En annan förändring är att kommunikationen med den som söker utbildningen sker digitalt via e-tjänsten Min sida istället för med brev.

 

– Med en digitaliserad ansökningsprocess kan vi tillmötesgå det fria valet i högre utsträckning. På det här sättet kan vi också bygga bort många av de faktorer som fått sökanden att dra tillbaka sin ansökan, säger Stefan Wehlin, gruppchef vid HR-kompetens hos polisen på Intrapolis.


Skillnaderna mot tidigare beskrivs så här:


2020

Ansökan öppen hela året

Endast ansökan

Tre utbildningsstarter att välja mellan

E-tjänster på ”min sida”

Placering sker löpande genom dialog med antagningshandläggare

Digital kommunikation

Kortare process, ner till 30 dagar

 

2019

Ansökan två gånger per år

Ansökan + registrering

Ansökan till en specifik start

Utskick via brev

Placering av studie- och aspirantplatser efter meritvärde

Manuell handläggning

Antagningsprocess 30 veckor

 

Blåljus gläds åt varje åtgärd för att vi ska bli fler bra poliser. Kanske känner våra läsare någon som skulle vara lämpad för utmaningen. Tipsa då gärna om rekryteringssidorna, där verkliga poliser berättar och där polisyrkets för- och nackdelar beskrivs.

 

Tommy Hansson

 





Gilla sidan:
TIPSA FRAGA















wwwpolisforbundet.se



Länk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994